OZ gezondheidsvoordeel kortverblijf

Kortverblijf

OZ501 voorziet een financiële tussenkomst in de kosten van een kortverblijf. Mensen die een zorgbehoevende thuis verzorgen krijgen zo de mogelijkheid om een adempauze in te lassen door de zorgbehoevende voor een korte periode te laten opnemen in een rusthuis om daar verzorgd te worden. Want iedereen heeft wel eens nood aan tijd voor zichzelf!
Je kan genieten van een tegemoetkoming gegeven van € 15 per dag met een maximum van 14 dagen per persoon per kalenderjaar.

  • In orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten.

  • Een toelating hebben vanuit de verplichte ziekteverzekering voor het kortverblijf. Deze toelating kan aangevraagd worden door de instelling tijdens je opname.

  • Het mag niet om een definitieve opname in een rusthuis gaan, enkel tijdelijke verblijven komen in aanmerking.

Bezorg ons de factuur van het rusthuis met de vermelding: kortverblijf/kort/court

Vergeet je kleefzegel niet!

Bekijk hier hoe je een toelating voor terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering kan bekomen.

Brochures