OZ gezondheidsvoordeel logopedie

Logopedie voor kinderen en volwassenen

Spraakstoornissen zijn vaak eenvoudig op te lossen met logopedie. Maar in sommige gevallen springt de verplichte ziekteverzekering niet bij in de kosten. Op zo’n moment helpt OZ501 je een handje.

Je krijgt een terugbetaling van € 14 per sessie bij de logopedist. In totaal tot 30 sessies per persoon.

Vanaf 1 januari 2019 bedraagt de terugbetaling € 10 per sessie voor maximum 40 sessies per leven voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar. Vanaf 19 jaar maximum 10 sessies per leven.


Medicalia

Voor een logopediebehandeling die niet wordt terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering krijg je dankzij de verzekering Medicalia een tegemoetkoming van 75 % van het betaalde bedrag. Per aansluitingsjaar betaalt OZ maximaal € 600 terug via deze verzekering. De exacte voorwaarden vind je op de pagina's rond Medicalia.


  • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten

  • de behandeling moet noodzakelijk zijn omwille van medische redenen

  • er is geen leeftijdsbeperking

  • per persoon worden er in totaal maximum 30 sessies voorzien. (Vanaf 1 januari 2019 maximum 40 sessies per leven t.e.m. 18 jaar. Maximum 10 sessies per leven vanaf 19 jaar.) Eens deze opgebruikt zijn, kunnen er geen nieuwe sessies meer toegekend worden, ook niet in geval van een nieuwe behandeling. Wel kan je de 30 sessies opsplitsen en bv. 20 sessies gebruiken voor een eerste behandeling en 10 voor een volgende behandeling

  • heb je een akkoord voor de terugbetaling van logopedie van de verplichte ziekteverzekering? Dan kan je geen aanspraak maken op deze tegemoetkoming voor verstrekkingen die vallen binnen het akkoord.

  • de logopedist hoeft niet op voorhand een aanvraag te doen bij de adviserend arts om de tegemoetkoming te krijgen. Een aanvraag is enkel nodig als er ook een terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering mogelijk is.

  • vraag aan je logopedist een factuur of medisch getuigschrift waarop de datums van de behandeling vermeld staan
of

Je kan het ingevulde formulier op verschillende manieren aan OZ bezorgen

  • online
  • kantoor of brievenbus: vergeet je kleefzegel niet!

Denk je ook recht te hebben op een terugbetaling van de wettelijke ziekteverzekering? We leggen je graag uit hoe je een aanvraag kan doen. Brochures