NIP test

NIP-test

NIPT is een Niet-Invasieve Prenatale Test die wordt uitgevoerd op het bloed van zwangere vrouwen. Met de test kunnen de meest frequente chromosoomafwijkingen zoals bijvoorbeeld trisomie 21 (Down) opgespoord worden bij de foetus.

OZ voorziet een tussenkomst tot € 300 per zwangerschap. De tussenkomst bedraagt 75 % van het bedrag dat overblijft na tussenkomst van de verplichte verzekering, met een maximum van € 300 per zwangerschap.


  • In orde zijn met de bijdrage aanvullende diensten. 
  • Er wordt één tegemoetkoming per zwangerschap voorzien. 
  • Tegemoetkoming enkel voor testen die na 01/07/2016 werden afgenomen.
 

Het volstaat om de factuur van de NIP-test aan OZ te bezorgen.

Wil je een tweede tussenkomst voor een NIP-test binnen hetzelfde kalenderjaar? Dan hebben we een verklaring nodig van je arts dat het om een volgende zwangerschap gaat. Bezorg ons in dat geval samen met de factuur ook dit ingevulde NIP-test formulier.

Je kan de factuur en het ingevulde formulier op verschillende manieren aan OZ bezorgen

  • online
  • kantoor of brievenbus: vergeet je kleefzegel niet!