OZ Voordeel Gezondheid NIPT-test

NIPT-test

NIPT is een Niet-Invasieve Prenatale Test die wordt uitgevoerd op het bloed van zwangere vrouwen. Met de test kunnen de meest frequente chromosoomafwijkingen zoals bijvoorbeeld trisomie 21 (Down) opgespoord worden bij de foetus.
OZ501 voorziet een tegemoetkoming tot  € 300 per zwangerschap.
  • In orde zijn met de bijdrage aanvullende diensten. 
  • Er wordt één tegemoetkoming per zwangerschap voorzien. 
  • Tegemoetkoming enkel voor testen die na 01/07/2016 worden afgenomen.


Het volstaat om de factuur van de NIPT- test aan OZ te bezorgen.

Wil je een tweede tussenkomst voor een NIPT- test binnen hetzelfde kalenderjaar? Bezorg OZ dan de factuur samen met dit ingevulde NIPT-test formulier.

Je kan de factuur en het ingevulde formulier op verschillende manieren aan OZ bezorgen

  • online
  • kantoor of brievenbus: vergeet je kleefzegel niet!