Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

OZ Voordeel Gezondheid Oncorevalidatie

Oncorevalidatie

Heb je na de behandeling tegen kanker nog niet-medische problemen? Ben je  niet zo snel weer de oude als je had verwacht? Een revalidatieprogramma voor kankerpatiënten kan helpen. Veel ziekenhuizen organiseren daarom oncorevalidatieprogramma’s.  Die programma’s combineren lichaamstraining met informatieve sessies in groep over allerlei aspecten van de ziekte en het herstel.
OZ501 voorziet een tegemoetkoming van 75% van de deelnameprijs aan een oncorevalidatieprogramma. De tegemoetkoming bedraagt  maximum € 200 per persoon per kalenderjaar.
  • In orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten.
  • Het oncorevalidatieprogramma wordt georganiseerd door een ziekenhuis of een gespecialiseerd oncorevalidatiecentrum, erkend door de overheid.
  • Op de factuur moet vermeld worden dat het om oncorevalidatie gaat.
  • Er is geen leeftijdsbeperking.
  • Geldig voor behandelingen met prestatiedatum vanaf 1/07/2016.


Bezorg ons de facturen van de oncorevalidatie van het ziekenhuis of het oncorevalidatiecentrum, samen met dit ingevulde oncorevalidatie-formulier.