OZ gezondheidsvoordeel psychotherabie bij kinderen

Psychotherapie bij kinderen

Kinderen die kampen met angststoornissen, fobieën, eetstoornissen, ADHD, … zijn zeker geen uitzondering meer. OZ501 doorbreekt het taboe en betaalt een tegemoetkoming in de kosten van psychotherapeutische sessies.
Voor een psychotherapeutische behandeling door een psycholoog of arts betaalt OZ501 een tegemoetkoming van € 10 per sessie en dat voor maximum 10 sessies per kind per kalenderjaar.

Je kan de tegemoetkoming gebruiken voor behandelingen in het kader van alle problematieken.

T.e.m. 31 december 2018 waren er andere voorwaarden. Voor info hierover contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.


  • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten

  • de tegemoetkoming geldt voor kinderen tot en met 18 jaar

  • de behandeling moet gebeuren door een psycholoog of arts, een psychotherapeut zonder erkenning als psycholoog komt niet in aanmerking

T.e.m. 31 december 2018 waren er andere voorwaarden. Voor meer info hierover contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.  • vraag aan de verstrekker een betalingsbewijs of een getuigschrift voor verstrekte hulp met vermelding van de behandelingsdatums

of


Je kan het betalingsbewijs of ingevulde formulier op verschillende manieren aan OZ bezorgen

  • online
  • kantoor of brievenbus: vergeet je kleefzegel niet!

T.e.m. 31 december 2018 waren er andere voorwaarden. Voor meer info hierover contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.


Brochures