OZ gezondheidsvoordeel psychotherabie bij kinderen

Psychotherapie

Mensen die kampen met angststoornissen, fobieën, eetstoornissen, ADHD, … zijn zeker geen uitzondering meer. OZ doorbreekt het taboe en betaalt een tegemoetkoming in de kosten van psychotherapeutische sessies.
Voor een psychotherapeutische behandeling door een psycholoog of arts betaalt OZ een tegemoetkoming van € 10 per sessie en dat voor maximum 10 sessies per persoon per kalenderjaar.

Je kan de tegemoetkoming gebruiken voor behandelingen in het kader van alle problematieken.

T.e.m. 31 december 2018 waren er andere voorwaarden. Voor info hierover bel je naar 03 201 85 55.


  • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten

  • de behandeling moet gebeuren door een psycholoog of arts, een psychotherapeut zonder erkenning als psycholoog komt niet in aanmerking


  • vraag aan de verstrekker een betalingsbewijs of een getuigschrift voor verstrekte hulp met vermelding van de behandelingsdatums

of


Je kan het betalingsbewijs of ingevulde formulier op verschillende manieren aan OZ bezorgen

  • online
  • kantoor of brievenbus: vergeet je kleefzegel niet!

T.e.m. 31 december 2018 waren er andere voorwaarden. Voor meer info hierover bel je naar 03 201 85 55.


Brochures