Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

Gezondheid

Slaaptraining

Kamp jij met slaapproblemen? Dan is slaaptraining iets voor jou. Tijdens deze training wordt meestal in groep gewerkt rond een aantal belangrijke pijlers zoals inzicht krijgen in het eigen slaappatroon aan de hand van een slaapdagboek, psycho-educatie: wat is gezonde slaap?, welke mechanismen houden slaapproblemen in stand?, slaapgedrag: verkeerd aangeleerde slaapgewoonten aanpakken, slaaprestrictie en stimuluscontrole (juiste prikkels associëren met slaap), omgaan met piekeren en doorbreken van gedachten die de slaap verstoren, relaxatietechnieken leren toepassen.

Vraag advies aan je huisarts of ga langs in een slaapcentrum. Wij voorzien een terugbetaling.

Je krijgt een terugbetaling tot € 100 per persoon om de 5 jaar. Je kan de terugbetaling krijgen voor slaaptraining in een algemeen of universitair ziekenhuis, in een slaapcentrum of voor zelfmonitoring apneu.
  • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten
  • de slaaptraining moet uitgevoerd worden in een algemeen of universitair ziekenhuis of in een slaapcentrum
  • ook zelfmonitoring apneu via een diagnostische patch komt in aanmerking
  • het voordeel wordt toegekend om de 5 kalenderjaren

Je kan dit voordeel aanvragen voor behandelingen uitgevoerd vanaf 1/1/2020. Laat het formulier 'tegemoetkoming slaaptraining' invullen en ondertekenen door de verstrekker.

Je kan het ingevulde formulier op verschillende manieren aan OZ bezorgen:

  • in het kantoor of brievenbus: vergeet je kleefzegel niet!
  • via het online kantoor Mijn OZ