Gezondheid

Thuiszorg na ziekenhuisopname

OZ501 klanten krijgen een tegemoetkoming tot € 40 per klant per jaar na een ziekenhuisopname van minstens 1 nacht voor de huur of aankoop van thuiszorgmateriaal bij de shopavita.be uitleendienst, winkels of webshop. Je kan vanaf 1 januari 2020 ook een tegemoetkoming krijgen voor de aankoop van dienstencheques. 

Ook de vervoerskosten wanneer iets bij je thuis wordt geleverd door de shopavita.be uitleendienst komen in aanmerking voor dit voordeel.


 • In orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten.
 • Het voordeel geldt voor kosten die je maakt tot 3 maanden na ontslagdatum uit het ziekenhuis.
 • Ontslagdatum uit het ziekenhuis valt na 1/1/2016.
 • Er moet minstens 1 overnachting bij je ziekenhuisopname zijn. Na een dagopname is er geen tegemoetkoming.
 • De tegemoetkoming geldt voor:
  • Huur van alle producten die je hier vindt
  • Aankoop krukken
  • Aankoop matrasbeschermer
  • Aankoop wisseldrukmatras

 • Bezorg de factuur van de shopavita.be webshop, winkel of uitleendienst aan je ziekenfonds.
 • Voor terugbetaling dienstencheques vanaf 1/1/2020: via het formulier 'tegemoetkoming dienstencheques' of via bewijs van gebruik elektronische dienstencheques