OZ gezondheidsvoordeel dringend- en niet-dringend ziekenvervoer

Ziekenvervoer

Aan elke vorm van ziekenvervoer hangt een kostenplaatje vast. De verplichte ziekteverzekering betaalt enkel dringend vervoer naar aanleiding van een oproep bij de hulpdiensten terug en niet-dringend vervoer in het kader van nierdialyse of radio- en chemotherapie. En zelfs in die gevallen kan je eigen bijdrage nog hoog oplopen.

Gelukkig voorziet OZ501 tegemoetkomingen voor een aantal vormen van dringend en niet-dringend ziekenvervoer.

Dringend ziekenvervoer

 • Voor ziekenvervoer binnen België met een dringend karakter betaalt OZ 60% van de factuur terug, na een eventuele terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering(Vanaf 1 januari 2019 betalen we je 50% van de vervoerskosten terug bij dringend helikoptervervoer als er geen terugbetaling is van de verplichte ziekteverzekering. Tot € 1.250 per persoon per vervoer.)

Niet-dringend ziekenvervoer

Ben je niet in staat om zelf te rijden? Kan je geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan kan je dankzij OZ501 rekenen op een tegemoetkoming tot in totaal € 300 per persoon per kalenderjaar voor niet-dringend ziekenvervoer binnen België. (€ 600 per persoon per kalenderjaar vanaf 1 januari 2019) Hierbij heb je de keuze tussen volgende opties:
 • word je vervoerd door een ziekenwagen, al dan niet voor dringende medische verzorging? OZ betaalt 60% van de factuur terug, met een maximum van € 40 per rit

 • neem je een taxi? Dan betaalt OZ 60% van de rekening terug, tot € 10 per rit

 • doe je een beroep op een vrijwilliger van Via OZ vzw of een privépersoon? Als deze persoon niet met je samenwoont en/of geen familielid in de eerste graad is, kan je rekenen op een tegemoetkoming van € 0,18 per kilometer, tot € 10 per rit

Voor vervoer naar het ziekenhuis in het kader van nierdialyse voorziet OZ501 een tegemoetkoming van € 0,25 per km met een maximum van 30 km per rit . Deze tegemoetkoming komt bovenop de tussenkomst van de verplichte verzekering. Ze valt niet onder het maximum van € 300 per kalenderjaar (€ 600 vanaf 1 januari 2019) voor niet-dringend ziekenvervoer.

Op zoek naar het meest geschikte vervoer? Wij helpen je met plezier om het juiste vervoer te vinden aan de juiste prijs. Hiervoor kan je terecht in je OZ kantoor. Bij voorkeur doen we beroep op een vrijwilliger. Is er niet meteen een vrijwilliger beschikbaar, dan zoeken we een betaalbaar alternatief.


Dringend ziekenvervoer

 • in orde zijn met de bijdragen aanvullende verzekering

 • enkel dringend vervoer met een ambulance of helikopter in het kader van geneeskundige verzorging komt in aanmerking. Onder dringend karakter wordt verstaan:
  • het vervoer gebeurde naar aanleiding van een oproep via de dienst 100 of 112
  • op de factuur van het vervoer staat ‘dringend’ vermeld

 • als geen enkele van bovenstaande punten van toepassing is, wordt het vervoer aanzien als niet-dringend en gelden onderstaande voorwaarden

Niet-dringend ziekenvervoer

 • In orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten

 • De tegemoetkoming geldt enkel voor niet-dringend ziekenvervoer in het kader van
  • een opname in of een ontslag uit het ziekenhuis
  • een daghospitalisatie
  • vervoer tussen ziekenhuizen voor opname in het andere ziekenhuis
  • zorgen in het kader van chemo-, radio- en radiumtherapie
  • ambulante zorgen en raadplegingen bij een specialist

 • vervoer naar een kinesist, huisarts of logopedist komt niet in aanmerking, omdat deze verstrekkers ook aan huis komen. Ook vervoer naar een tandarts komt niet in aanmerking. 

 • een medisch attest is vereist. Dit medisch attest moet vermelden dat je je niet op eigen krachten kan verplaatsen. Ook de reden van het vervoer moet aangegeven worden. We vragen geen medisch attest in volgende gevallen:
  • vervoer tussen ziekenhuizen
  • vervoer voor opname in en/of ontslag uit het ziekenhuis en daghospitalisatie 
  • vervoer in het kader van chemo-, radio- en radiumtherapie of nierdialyse

 • je kan verschillende vormen van niet-dringend vervoer combinerenDringend ziekenvervoer

 • Bezorg ons de originele factuur van de vervoermaatschappij

 

Niet-dringend ziekenvervoer

Heb je niet-dringend vervoer nodig?
Wij helpen je met plezier om het juiste vervoer te vinden aan de juiste prijs. Hiervoor kan je terecht in je OZ kantoor en bij je klantenadviseur.

 • Vervoer door een ziekenwagen
  • bezorg ons de originele factuur van de vervoermaatschappij
 • Vervoer per taxi
  • vraag aan de taxichauffeur of –maatschappij een factuur of betaalbewijs met daarop de datums van het vervoer, de prijs en het aantal kilometers
 • Vervoer door derden of vrijwilligers
  • vul het formulier ‘aanvraag tegemoetkoming voor vervoer door derden’ in
Of
  • vraag in geval van vrijwilligersvervoer een betaalbewijsje aan de vrijwilliger

  Een medisch attest is vereist. Dit medisch attest moet vermelden dat je je niet op eigen kracht kan verplaatsen. Ook de reden van het vervoer moet aangegeven worden. We vragen geen medisch attest in volgende gevallen:

  • vervoer tussen ziekenhuizen
  • vervoer voor opname in en/of ontslag uit het ziekenhuis en daghospitalisatie
  • vervoer in het kader van chemo-, radio-, en radiumtherapie of nierdialyse

   

 • Nierdialyse
  • Vul het formulier bijlage 53 (ingeval van eigen vervoer) of bijlage 54 (in geval van vervoer door derden) in 
  • Voeg hierbij een verklaring van het dialysecentrum met de verstrekkingsdatums
  • In geval van vervoer door derden vragen we ook nog een attest van de vervoerder met daarop de vervoersdatums en de aangerekende prijs/km’s

Vergeet je kleefzegel niet!


Brochures