Gezondheid

Wat te doen bij een feitelijke of wettelijke scheiding

Een echtscheiding heeft ingrijpende gevolgen op je privéleven. Maar er is ook een impact op je ziekenfondsdossier. Het is dus belangrijk om je persoonlijk adviseur zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de scheiding (zowel feitelijk als wettelijk).

Feitelijke scheiding

Een feitelijke scheiding wil zeggen dat beide partners niet meer dezelfde officiële verblijfplaats hebben, maar nog wel gehuwd zijn. Dit noemt men ook wel ‘een scheiding van tafel en bed’.

Gevolgen voor de echtgeno(o)t(e)

Een scheiding verbreekt alle banden tussen de ziekenfondsdossiers van de ex-partners. Is één van de partners ingeschreven als persoon ten laste bij de ex-partner? Dit kan wel, onder bepaalde voorwaarden. Contacteer in dit geval je persoonlijke klantenadviseur.

Wettelijke scheiding

De wettelijk gescheiden echtgeno(o)t(e) is de persoon die niet langer dezelfde officiële verblijfplaats heeft als zijn/haar partner en waarvan het huwelijk bij wet ontbonden is. We spreken van een wettelijke scheiding wanneer beide partners een andere officiële verblijfplaats hebben en het huwelijk bij wet ontbonden is.

Gevolgen voor de echtgeno(o)t(e)

Bij een wettelijke scheiding kan je nooit ten laste van je ex-partner blijven staan.


Om te bepalen wij welke ouder de kinderen ten laste worden ingeschreven moeten enkele factoren in overweging genomen worden. Dit varieert naargelang de situatie. Neem daarom best contact op met je persoonlijke klantenadviseur. Samen bekijken we welke mogelijkheden er zijn.

Hoe worden de ziektekosten van de kinderen terugbetaald?

Alle terugbetalingen gebeuren op de rekening van de ouder bij wie de kinderen ten laste staan.
Maar wat als je kinderen bij de andere ouder verblijven en ziek worden? In dit geval kunnen de tegemoetkomingen éénmalig gestort worden op de rekening van de ouder die de kosten betaald heeft. Hiervoor is elke keer een schriftelijke aanvraag nodig. Voor meer informatie kan je terecht in je OZ kantoor.

Het is ook mogelijk om voor de kinderen een ander vast rekeningnummer op te geven. Bijvoorbeeld een speciale ‘kinderrekening’ waar beide ouders volmacht op hebben. Een permanente wijziging van het rekeningnummer kan enkel aangevraagd worden door de ouder bij wie de kinderen ten laste staan.
Een scheiding heeft niet alleen een invloed op de inschrijving in de verplichte verzekering, maar ook op de andere OZ producten en het eventuele recht op verhoogde tegemoetkoming.

Ziekenfondsbijdrage

De ziekenfondsbijdrage wordt gesplitst vanaf de eerste van de maand die volgt op de datum van de feitelijke of wettelijke scheiding.

Hospitalia

De bijdragen voor Hospitalia worden gesplitst vanaf de eerste van de maand volgend op de periode waarvoor wij de laatste betaling hebben ontvangen, tenzij je dit uitdrukkelijk anders wenst. Het is niet nodig om nieuwe aansluitingsdocumenten te ondertekenen.

Reservefonds

De bijdragen voor het reservefonds worden gesplitst vanaf de eerste van het jaar volgend op de feitelijke of wettelijke scheiding.

Zorgverzekering

De bijdragen voor de zorgverzekering worden gesplitst vanaf de eerste van het jaar volgend op de feitelijke of wettelijke scheiding. Het is niet nodig om nieuwe aansluitingsdocumenten te ondertekenen.

RVV

Het recht op de verhoogde tegemoetkoming moet altijd opnieuw bekeken worden. Contacteer je persoonlijke klantenadviseur voor meer informatie.