Gezondheid

Wat te doen bij een geboorte of adoptie

Geboorteaangifte

Geboorteaangifte

Bezorg het uitreksel van de geboorteakte zo vlug mogelijk aan je ziekenfonds. Je ziekenfonds heeft dit attest nodig om de precieze duur van de bevallingsrust te berekenen en om het kind in te schrijven als persoon ten laste.

Je ziekenfonds bezorgt je nadien kleefvignetten en vraagt een ISI+ kaart aan op naam van je kind. 

Lees meer

Hospitalisatie van de moeder

Hospitalisatie van de moeder

Moet de moeder in het ziekenhuis blijven? Dan behoudt ze haar moederschapsuitkering.

De vader (of meeouder) die stopt met werken, heeft vanaf de 8e dag recht op een uitkering tot de moeder het ziekenhuis mag verlaten. Deze bedraagt 60% van het begrensde brutomaandloon. Op het vervangingsinkomen wordt 11,11% bedrijfsvoorheffing afgehouden. 

Wie breng je op de hoogte?

Borstvoedingpauzes

Borstvoeding

Als je in de privésector werkt, heb je recht op borstvoedingspauzes. Tijdens die pauzes kan je borstvoeding geven en/of melk afkolven. De werkgever stelt hiervoor een aangepaste ruimte ter beschikking. 

Tijdens de borstvoedingspauzes is de werkgever geen loon verschuldigd. Het ziekenfonds betaalt een uitkering gelijk aan 82% van het brutoloon per uur. 

Meer info

Geboorteverlof

Geboorteverlof

Werkt de vader, of meeouder, in de privésector? Dan heeft hij of zij bij de geboorte recht op 10 dagen verlof. Deze dagen moeten binnen de 4 maanden na de bevalling worden opgenomen.

De eerste 3 dagen van het geboorteverlof worden door je werkgever betaald aan het gewone loon. Je ziekenfonds betaalt de overige 7 dagen. 

Meer info

Moederschapsuitkering

Adoptieverlof

Tijdens het moederschapsverlof ontvang je van je ziekenfonds een moederschapsuitkering. 

De moederschapsuitkering is een vervangingsinkomen waarop je belastingen betaalt. Je ziekenfonds houdt daarom een bedrijdsvoorheffing in van 11,11%. Tijdens de eerste 30 kalenderdagen wordt de uitkering berekend op het werkelijke (onbegrensde) brutomaandloon. 

Hoe aanvragen?

OZ Babyvoordelen

Voordelen

Een kindje krijgen, is een heuchelijke gebeurtenis. Een onvergetelijke periode voor de hele familie. 

Een kleine spruit in huis brengt heel wat geregel met zich mee. En er komen ook best wat kosten bij kijken. OZ501 weet dat. Daarom geven wij jonge ouders graag een duwtje in de rug. Zelfs wanneer je kinderen al wat groter zijn, zit je bij OZ op de juiste plaats. Want jonge gezinnen hebben bij ons een streepje voor. 

Ontdek ze allemaal