Gezondheid

Wat te doen bij een overlijden

Ondanks het verdriet bij een overlijden moeten er helaas heel wat praktische zaken geregeld worden.

Zo moet je een heleboel instanties verwittigen. We denken bijvoorbeeld aan de Rijksdienst voor Pensioenen, de bank, de verzekeringsmaatschappij enzovoort. Ook het ziekenfonds moet van het overlijden op de hoogte gebracht worden.

Voor alle mogelijke informatie, begeleiding en steun kan je steeds terecht bij de sociale dienst.