OZ gezondheidsvoordeel sociale dienst

Dienst voor Maatschappelijk Werk

De medewerkers van onze Sociale Dienst zijn gespecialiseerd in het informeren, adviseren en ondersteunen bij vragen rond zorg en sociale regelgeving. 

Iedereen kan bij OZ Sociale Dienst aankloppen, ongeacht je overtuiging of achtergrond. Onze aandacht gaat vooral uit naar zorgbehoevende personen zoals chronisch zieken, zorgafhankelijke ouderen of personen met een beperking. OZ Sociale Dienst is er niet alleen voor zorgbehoevende personen, maar ook voor hun mantelzorgers.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

OZ Sociale Dienst geeft je informatie en advies bij het aanvragen van allerlei sociale voordelen en tegemoetkomingen. Wij hebben ook de toegangsrechten om je aanvraag voor tegemoetkomingen bij de Federale overheidsdienst Sociale zaken meteen in te dienen voor jou.

De specialisten van ons erkend multidisciplinair team begeleiden personen met een handicap bij inschrijvingen en aanvragen bij het VAPH. Het VAPH staat in voor de bevordering van de sociale integratie van personen met een handicap.

De OZ Sociale Dienst kan je helpen met je vragen over de Vlaamse sociale bescherming. Samen met jou bekijken ze of je in aanmerking komt voor een of meerdere zorgbudgetten. 
  • Aanbieden van zorg-, traject- en verliesbegeleiding

Heb je het moeilijk om je weg te vinden in de voor jouw aangewezen soort(en) ondersteuning en hulp? Dan zoeken wij samen met jou over alle domeinen heen naar de meest geschikte oplossing.
Heeft jouw probleem een meer gespecialiseerde aanpak nodig, dan zoeken we samen met jou naar een oplossing op maat, zodat we waar nodig een intensievere begeleiding kunnen opstarten. 

Professionele zorgverstrekkers kunnen een persoon met dementie aanmelden bij het contactpunt. Na een doorverwijzing van dit contactpunt naar de OZ Sociale Dienst, zullen onze maatschappelijke werkers samen met de persoon met dementie en zijn mantelzorgers een begeleidingsplan opstarten. 

De ‘klassieke’ zorgvragen die we ontvangen, gaan naar de thuiszorgdiensten waar we mee samenwerken. De dagdagelijkse taken die buiten dat medische pakket vallen, verwijzen we door naar Helpper. Door op twee sporen te werken, zijn we zeker dat we iedereen die hulp nodig heeft een gepaste oplossing kunnen garanderen. 


Brochures