OZ gezondheidsvoordeel sociale dienst

Vlaams zorgfonds en zorgkassen testen applicatie voor basisondersteuningsbudget

Wat is het basisondersteuningsbudget (BOB)?

Het BOB is een nieuwe Vlaamse uitkering voor mensen met een erkende handicap en een beperkte nood voor ondersteuning. Het gaat om 300 euro per maand. Dit bedrag kan vrij gebruikt worden voor ondersteuning zoals thuiszorg, dagopvang, begeleiding, aankoop van dienstencheques, 
mantelzorg…
 
Het BOB wordt vanaf september 2016 in fases ingevoerd. In eerste instantie word het uitbetaald aan volwassenen die op 31 december 2014 en op 1 januari 2016 geregistreerd staan op de Centrale Registratie van Zorgvragen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Vanaf januari 2017 wordt de doelgroep geleidelijk verder uitgebreid met minderjarigen die gekend zijn bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP) van Jongerenwelzijn.

 

Wat houdt de test van de applicatie in?

Om de toekenning, de uitbetaling van de uitkering en de gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Zorgfonds, het VAPH, ITP en de FOD Sociale Zekerheid enerzijds, en de zorgkassen anderzijds, vlot te laten verlopen, wordt de applicatie getest van 1 februari 2016 tot 1 september 2016. 

Daarom kregen het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen van de Vlaamse Toezichtcommissie gedurende deze beperkte periode toegang tot de gegevens van het VAPH en de ITP van Jongerenwelzijn. Het gaat daarbij om:

  • personen die op 31 december 2014 en op 1 januari 2016 geregistreerd staan op de Centrale Registratie van Zorgvragen van het VAPH
  • personen die bij de ITP op de intersectoriële wachtlijst staan ofwel beschikken over een indicatiestellingsverslag waaruit blijkt dat de gebruiker in aanmerking komt voor een persoonlijke-assistentiebudget.
Na de testperiode worden de testdata vernietigd.

 

Om welke gegevens gaat het?

Gegevens verkregen via het VAPH of de ITP van Jongerenwelzijn:
  • het rijksregisternummer 
  • startdatum van het attest dat de nood aan zorg en ondersteuning vaststelt bij de persoon met zorgbehoefte
  • de eventuele einddatum van het attest
Gegevens verkregen via het VAPH:
  • startdatum van het budget van niet rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH
  • de eventuele einddatum van het budget

Brochures