OZ gezondheidsvoordeel sociale dienst

Contactpunt dementie opgestart

Vlaanderen telt momenteel 100.000 personen met dementie. Daarvan woont 65% thuis, omringd door mantelzorgers en familieleden. Dat aantal zal tegen 2020 stijgen met 30%.In de gezondheidszorg is er sprake van een verschuiving van acute naar chronische zorg. Waarbij we de keuze moeten maken voor een goede geïntegreerde zorg, met de patiënt en de mantelzorger als vertrekpunt.

Daartoe lanceerde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, samen met de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen, op 12 maart 2015 het contactpunt dementie. Het contactpunt kadert in zijn transitieplan dementie. Dit plan heeft als doel om elke persoon met dementie en zijn mantelzorger(s) tijdig en correct te ondersteunen, en heeft ook effect op de werking van de OZ Sociale Dienst. 

Alle zorgverstrekkers kunnen een persoon met dementie aanmelden bij het contactpunt als ze merken dat een persoon met dementie of zijn mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. Na een doorverwijzing van dit contactpunt naar onze sociale dienst, zullen onze maatschappelijke werkers samen met de persoon met dementie en zijn mantelzorgers een begeleidingsplan opstellen.

Enkel professionele zorgverstrekkers kunnen een aanmelding doen bij het contactpunt dementie. Familieleden en mantelzorgers van personen met dementie kunnen bij de OZ Sociale Dienst terecht via de gebruikelijke kanalen. 


OZ Sociale Dienst - Antwerpen
Tel. 03 201 84 80
socialedienst@oz.be
OZ Sociale dienst - Brugge
Tel. 050 40 52 09
socialedienst@oz.be

Brochures