Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

OZ gezondheidsvoordeel sociale dienst

Het zorgbudget voor mensen met een handicap

Wat is het zorgbudget voor mensen met een handicap?

Het zorgbudget voor mensen met een handicap is een tegemoetkoming voor personen met een erkende handicap met een vastgestelde nood voor ondersteuning. Het gaat om € 300/maand. Dit bedrag kan vrij gebruikt worden voor ondersteuning zoals thuiszorg, dagopvang, begeleiding, aankoop van dienstencheques, mantelzorg…
 
 

Brochures