OZ gezondheidsvoordeel sociale dienst

Mantelzorgstatuut: erkenning als mantelzorger aanvragen

Bied jij hulp aan een zorgbehoevende in je naaste omgeving? Dan kun je een erkenning aanvragen als mantelzorger.

Type 1: algemeen erkenningsattest

Voorwaarden:

 • Je woont in België
 • Je zorgt voor iemand die hulpbehoevend is omwille van ziekte, ouderdom of handicap
 • Jouw zorg is niet professioneel, maar wel vanuit een persoonlijke band met de persoon
 • De persoon voor wie je zorgt krijgt ook hulp van minstens 1 professionele zorgverlener

Hoe aanvragen?

 1. Download de verklaring en vul het formulier in tot en met vraag 12
 2. Onderteken het document
 3. Verstuur je verklaring naar info@oz.be
 4. Zodra we je documenten ontvangen hebben, maken we dit voor jou in orde

Type 2: Erkenningsattest met sociaal voordeel (bv mantelzorgverlof)

Voorwaarden:

 • Je woont in België
 • Je zorgt voor iemand die hulpbehoevend is omwille van ziekte, ouderdom of handicap
 • Jouw zorg is niet professioneel, maar wel vanuit een persoonlijke band met de persoon
 • De persoon voor wie je zorgt krijgt ook hulp van minstens 1 professionele zorgverlener
 • De persoon voor wie je zorgt moet voldoen aan enkele medische criteria
 • Je moet minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar zorg opnemen als mantelzorger

Hoe aanvragen?

 1. Download de verklaring en vul het formulier volledig in
 2. Onderteken het document
 3. Verstuur je verklaring, samen met een attest van zorgbehoevendheid van de persoon waarvoor je zorgt, naar info@oz.be
 4. Zodra we je documenten ontvangen hebben, maken we dit voor jou in orde

Opgelet: vraag dit statuut enkel aan als je mantelzorgverlof wil opnemen. Deze erkenning is maar 1 jaar geldig en er kunnen maximum 3 mantelzorgers per zorgvrager in het bezit zijn van deze erkenning.

 

Hoe vraag je mantelzorgverlof aan?

 1. Doe bij je ziekenfonds een aanvraag om erkend te worden als mantelzorger met sociaal recht. Het attest van het ziekenfonds blijft één jaar geldig.
 2. Vraag, na goedkeuring door het ziekenfonds, het akkoord van je werkgever om mantelzorgverlof op te nemen. Doe dit schriftelijk of met een aangetekend schrijven, en dit minstens zeven dagen op voorhand.
 3. Vraag de onderbrekingsuitkering aan bij de RVA.
 4. Vraag vooraf ook toestemming aan de adviserend arts van het ziekenfonds indien je een ziekte- of moederschapsuitkering ontvangt. Doe dit met het formulier 'Aanvraag tot toestemming voor vrijwilligerswerk'.
 5. Ben je arbeidsongeschikt en deeltijds aan het werk met behoud van een deel van je ziekte-uitkering? Meld dan de startdatum van je mantelzorgverlof aan de adviserend arts.

 

Let op! Het huidige mantelzorgstatuut geldt niet voor zelfstandigen. Er is wel een mogelijkheid om mantelzorg aan te vragen via mantelzorg voor zelfstandigen.