OZ gezondheidsvoordeel sociale dienst

Multidisciplinair overleg in de thuiszorg (MDO)

Thuiszorg loopt niet altijd zoals verwacht. Misschien is er extra hulp nodig of moeten er andere afspraken worden gemaakt. Het kan nuttig zijn om even met alle betrokken personen samen te komen en te bekijken of de situatie nog haalbaar is of kan worden verbeterd.

De OZ Sociale Dienst kan dan een multidisciplinair overleg organiseren voor jou. Voor zo’n multidisciplinair overleg wordt iedereen uitgenodigd die betrokken is bij jouw thuiszorgsituatie. 

Wij staan in voor de coördinatie van het multidisciplinair overleg. Dat wil zeggen dat de OZ Sociale Dienst iedereen contacteert en een geschikte datum zoekt voor het overleg. Nadien maken we een verslag op met alle afspraken. Elke betrokken partij en de betrokken SEL ontvangt dat verslag van ons.

Een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) is een samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders. : 

  • de diensten voor gezinszorg; 
  • de huisartsen; 
  • de lokale dienstencentra; 
  • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
  • de woonzorgcentra; 
  • de verpleegkundigen en vroedvrouwen; 
  • de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, al dan niet in samenwerking met één of meerdere regionale dienstencentra. 
Door samen te werken, kunnen deze zorgaanbieders hun dienst- en zorgverlening rond de patiënt zo verbeteren. Ze nemen initiatieven om hun zorgverlening af te stemmen op de behoeften van de patiënten in hun regio en maken afspraken om hun dienstverlening ook op elkaar af te stemmen. 

Brochures