OZ gezondheidsvoordeel sociale dienst

Persoonsvolgende financiëring

De persoonsvolgende financiering (PVF) gaat voor meerderjarigen in de loop van 2016 van start. Dit gebeurt in verschillende fases.

Wat houdt persoonsvolgende financiering of PVF juist in?

Mensen met een erkende handicap krijgen een budget van de Vlaamse overheid. Met dat budget kunnen ze zelf beslissen welke hulp ze inschakelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om poetshulp of kinderopvang, maar ook om gespecialiseerde zorg. De verschillende ondersteuningsvormen kunnen ook gecombineerd worden. 

PVF gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat klanten van het VAPH een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen  op maat van hun vraag naar ondersteuning.  Ze kunnen vervolgens zelf bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren.