OZ gezondheidsvoordeel sociale dienst

Persoonsvolgende financiëring

De persoonsvolgende financiering (PVF) gaat voor meerderjarigen in de loop van 2016 van start. Dit gebeurt in verschillende fases.

 

Wat houdt persoonsvolgende financiering of PVF juist in?

Mensen met een erkende handicap krijgen een budget van de Vlaamse overheid. Met dat budget kunnen ze zelf beslissen welke hulp ze inschakelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om poetshulp of kinderopvang, maar ook om gespecialiseerde zorg. De verschillende ondersteuningsvormen kunnen ook gecombineerd worden. 

PVF gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat klanten van het VAPH een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen  op maat van hun vraag naar ondersteuning.  Ze kunnen vervolgens zelf bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren. 

Het PVF bestaat uit 2 trappen.
 • Trap 1: Basisondersteuningsbudget (BOB) voor mensen met een beperkte ondersteuningsnood.
 • Trap 2: Persoonsvolgend budget (PVB) voor mensen met een intensieve ondersteuningsnood.

Wat houdt het basisondersteuningsbudget in?

Het BOB of basisondersteuningsbudget is een vast bedrag van € 300 euro per maand dat door de zorgkas wordt uitbetaald.  

Het BOB kan dienen om bijvoorbeeld dienstencheques te kopen voor een poetshulp of een vriend te vergoeden voor vervoersonkosten. Het kan ook ingezet worden om de bijdrage voor reguliere thuishulp of voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) te betalen. 

Het is vrij besteedbaar. Er moeten dus geen bewijzen en bonnetjes ingediend worden. 

 

Combinaties?

Het BOB is combineerbaar met RTH, tussenkomsten van het VAPH voor hulpmiddelen en met de tegemoetkomingen van de federale overheid.  

Het BOB is niet combineerbaar met een PVB of persoonsvolgend budget (zie trap 2). 

 

Hoe aanvragen?

Je kan het BOB niet aanvragen. De overheid kent het BOB stap voor stap automatisch toe aan wie er recht op heeft.
 • Vanaf september 2016 krijgen volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan een BOB. Het BOB kan worden toegekend als je reeds op 31 december 2014 én op 1 januari 2016 nog steeds geregistreerd stond op de Centrale Registratie van Zorgvragen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Een tweede voorwaarde is dat je nog geen gebruik maakt van voorzieningen waarvoor een toegangsticket van het VAPH nodig is. Het BOB kan een tussenoplossing  zijn in afwachting van een eventueel PVB.
 • Vanaf 2017 en als de Vlaamse Regering voldoende geld kan vrijmaken, breidt het BOB uit naar minderjarigen en jongvolwassen tot 25 jaar met een handicap. Ook hier gaat het om specifieke groepen die al geregistreerd zijn en bestaande attesten hebben. Meer info vind je op website van de Vlaamse overheid.

Wat houdt het persoonsvolgend budget in?

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget dat wordt toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor mensen met een intensieve ondersteuningsnood. 

De budgetcategorieën variëren van € 10. 000 tot meer dan € 50.000 euro. In welke categorie iemand terecht komt, is afhankelijk van zijn noden en vragen. 

Personen met een handicap die nood hebben aan intensieve zorg, kunnen het persoonsvolgend budget gebruiken om hun zorg en ondersteuning te organiseren. 

Het budget kan je op verschillende manieren besteden:
 • cash: je organiseert en betaalt de nodige ondersteuning zelf. Je beheert zelf het budget en legt verantwoording af bij het VAPH.
 • vouchers: deze kun je inruilen bij zorgaanbieders die erkend zijn door het VAPH.
 • combinatie van cash en vouchers.

Combinaties?

Het PVB is combineerbaar met de tussenkomst van het VAPH voor hulpmiddelen en met tegemoetkomingen van de federale overheid. 

Het kan niet gecombineerd worden met een basisondersteuningsbudget (BOB). 

 

Hoe aanvragen?

Om een PVB aan te vragen, moet je een ondersteuningsplan indienen.
 • Dat plan brengt duidelijk in kaart welke ondersteuning je nodig hebt.
 • Je kan het plan zelf opmaken. Je kan ook de hulp inroepen van de dienst Maatschappelijk Werk, een dienst Ondersteuningsplan of een gebruikersorganisatie.
Een erkend multidisciplinair team (MDT) evalueert vervolgens dat ondersteuningsplan. OZ Sociale Dienst heeft een erkend multidisciplinair team.
 • Het MDT gaat na welke hulp je objectief gezien echt nodig hebt.
 • Het bepaalt de budgetcategorie en verzamelt de dringendheid van de vraag.
Na goedkeuring van het PVB kom je op een wachtlijst terecht. Een prioriteitencommissie beoordeelt hoe dringend jouw aanvraag is. Hoe dringender, hoe sneller je het budget zult krijgen.  

Tot slot kent het VAPH het persoonsvolgend budget toe.  

Meerderjarigen kunnen hun aanvraag indienen vanaf 1 april 2016. De eerste toekenningen volgen in september.  


Bijkomende info

 • Mensen die al ondersteuning krijgen van het VAPH, moeten geen nieuwe aanvraag indienen. Hun huidige ondersteuning wordt vanaf 2017 automatisch omgezet naar het persoonsvolgend budget.
 • Sommige mensen kunnen via een spoedprocedure het persoonsvolgend budget aanvragen. Het gaat om mensen die een snel evoluerende aandoening hebben, bv. ALS.  
  Bovenop de diagnose moeten ze ook binnen het jaar sterk achteruit gegaan zijn om aanspraak te maken op het persoonsvolgend budget.
 • Als je situatie wijzigt, bv. als je meer zorg nodig hebt of als een mantelzorger je niet meer kan helpen, neem je het best opnieuw contact op met de OZ Sociale Dienst. Zij bekijken dan samen met jou of je dossier aangepast moet worden.