OZ gezondheidsvoordeel sociale dienst

Regionaal Dienstencentrum

De OZ Sociale Dienst werkt samen met jou en je omgeving aan een optimale thuissituatie, zodat een verblijf in een verzorgingstehuis zo lang mogelijk uitgesteld kan worden. De OZ Sociale Dienst is door de Vlaamse overheid erkend als Regionaal Dienstencentrum.
 
Om je te helpen kan onze sociale dienst een beroep doen op de Dienst Maatschappelijk Werk, de OZ Shop en uitleendienst. Verder wordt er samengewerkt met de vrijwilligers van Via OZ en onze collega’s van OZ Vitaliteit.

In het Regionaal Dienstencentrum (RDC) kan iedereen terecht voor:

  • Informatie en advies: het centrum zoekt samen met jou naar de gepaste zorg en/of verwijst je door naar specifieke diensten.
  • Vormingen en informatiemomenten: Door het RDC worden geregeld vormingen georganiseerd over onderwerpen die met thuiszorg te maken hebben.
  • Personenalarmsysteem: Je veilig voelen is erg belangrijk. Soms heb je hulp nodig en ben je niet meer in staat om die hulp in te roepen. Gelukkig is het personenalarmsysteem (PAS) er dan.
  • Multidisciplinair overleg: de organisatie van thuiszorg is soms moeilijk. Onze overlegorganisator kan dan instaan voor een gecoördineerd overleg tussen de zorgbehoevende, de familie en de hulpverleners.
  • Mobiliteit: wanneer je problemen hebt om jezelf buitenshuis te verplaatsen, dan helpt het centrum zoeken naar oplossingen.
  • Hulpmiddelen en woningaanpassing: onze ergotherapeuten geven advies om je te helpen langer thuis te blijven wonen.
  • Vrijwilligerswerking: Heb je een afspraak bij de dokter, maar geen vervoer? Of ben je op zoek naar iemand die je af en toe gezelschap kan houden? De vrijwilligersorganisatie Via OZ vzw zoekt voor jou een geschikte vrijwilliger!

Brochures