Gezondheid

Leerstoornissen

Als letters geen woorden willen vormen of de maaltafels raadsels blijven, zou het kunnen dat er een leerstoornis in het spel is: dyslexie of dyscalculie. Een leerstoornis verhelpen kan niet, trucjes leren om er slim mee om te gaan wel.


Wat is het?

Leerstoornissen zijn specifieke en hardnekkige leerproblemen bij schoolse vaardigheden zoals lezen, spellen of rekenen. 

Het verschil tussen een leerprobleem en een leerstoornis is dat een leerprobleem tijdelijk is en opgelost kan worden met de juiste begeleiding. Een leerstoornis is een blijvend probleem waarmee je kan leren omgaan, maar dat je niet volledig kan oplossen.

Als lezen en spellen niet lukt, spreken we van dyslexie. 
Wil het rekenen niet vlotten, dan kan er dyscalculie in het spel zijn.

Wanneer spreken we van een leerstoornis bij problemen op school?
  • De leerling behoort tot de 10% zwaksten vergeleken met de referentiegroep
  • Er is sprake van een leerachterstand
  • Het gaat om een hardnekkig probleem dat zelfs na 6 maanden extra oefenen niet opgelost raakt

Dyslexie
Personen met dyslexie hebben opvallend veel moeite met lezen of spellen. De fouten die ze maken, lijken vaak op verstrooidheidsfouten.

Dyscalculie
Iemand met dyscalculie heeft weinig of geen gevoel voor cijfers en automatiseert geen bewerkingen. Deze stoornis is recenter ontdekt dan dyslexie.

Het is opvallend dat dyslexie en dyscalculie vaak samen voorkomen. Dat heeft te maken met het feit dat er bij rekenen ook veel taal komt kijken. Rekenkundige symbolen en begrippen zoals optellen, aftrekken, groter dan, kleiner dan, … hebben ook een taalkundige betekenis.