Gezondheid

Behandeling dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie kan je niet behandelen en groeit er ook niet uit. Je kan wel remediëren en compenseren. Hoe vroeger je ingrijpt, hoe beter de resultaten die je kan boeken.

Je kan de hulp inroepen van een zorgcoördinator op school, een logopedist of psychotherapie als je kind daar nood aan heeft.

Het is belangrijk om te blijven oefenen en enkele drempels weg te nemen. De STICORDI maatregelen kunnen daarbij helpen.

STICORDI staat voor :
  • Stimuleren: leerlingen aanmoedigen en het positieve benadrukken
  • Compenseren: hulpmiddelen toelaten zoals bijvoorbeeld voorleessoftware
  • Remediëren: individuele begeleiding en hulp inschakelen
  • Differentiëren: inspelen op de noden van individuele leerlingen
  • Dispenseren: onderdelen van het leerprogramma laten vallen en vervangen door gelijkwaardige leerstof
Niet alle maatregelen zijn in elke situatie nuttig. De school bepaalt samen met de ouders, de leerling en eventuele hulpverleners welke maatregelen toegepast worden. 

Je kan dyslexie en dyscalculie niet genezen, maar je kan er wel mee leren omgaan. 

Bij lees-, schrijf- of spelproblemen kan je de computer inzetten. Eureka ADIBib biedt gratis voorleessoftware en een digitale versie van schoolboeken aan. Al meer dan 30.000 leerlingen gebruiken deze tools om beter les te kunnen volgen. Meer informatie vind je op www.adibib.be