Gezondheid

Diagnose dyslexie en dyscalculie

De diagnose dyslexie of dyscalculie wordt pas gesteld  na uitgebreid onderzoek. Het is een samenwerking tussen de school, de ouders, gespecialiseerde testcentra en natuurlijk het kind zelf. Ook als volwassene kan je je laten testen in sommige centra.

Scholen houden rekening met drie criteria om te beoordelen hoe een kind het in de klas doet:
  • Welzijn
  • Betrokkenheid
  • Prestatie
Zijn er problemen op die vlakken? Dan zal de school je waarschijnlijk doorverwijzen naar het CLB of een gespecialiseerd testcentrum.

De testen worden afgenomen door logopedisten, psychologen, pedagogen of psycholinguïsten. Er worden verschillende aspecten getest:

  • Niveau van lezen en spellen
  • Nauwkeurigheid en snelheid van woordherkenning
  • Vaardigheidsprofiel en bredere context
De testcentra nemen testen af en beoordelen die. Ze organiseren gesprekken met ouders en kind en bekijken de informatie die de school verzamelt over elke leerling. Aan de hand van al die informatie kan een diagnose worden gesteld.

Leerstoornissen komen soms ook voor in combinatie met hoogbegaafdheid of gedragsstoornissen zoals ADHD. Een diagnose stellen wordt dan moeilijker en de begeleiding moet nog specifieker zijn. In gespecialiseerde testcentra wordt standaard rekening gehouden met die mogelijkheid en wordt er altijd uitgebreid getest.