In november zijn we gesloten op maandag 1 en van donderdag 11 t.e.m. zaterdag 13 november.  Op Mijn OZ kan je 24/7 terecht. Je mag alle documenten en attesten in de OZ brievenbus stoppen. Deze wordt dagelijks geledigd.
Gezondheid

Stoppen met roken

Denk je eraan om te stoppen met roken? Maak gebruik van de nieuwe terugbetalingsregeling voor rokers in Vlaanderen.

Je kans om voor altijd te stoppen wordt veel groter als je het goed aanpakt. Want stoppen met roken kan je leren. Hoe dan? Met de hulp van Tabakstop (0800 111 00), je (huis)arts of een tabakoloog.

De begeleiding door een tabakoloog werd vroeger gedeeltelijk terugbetaald door de ziekteverzekering, maar vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor inwoners van Vlaanderen. Vanaf dan worden tabakologen rechtstreeks vergoed door de Vlaamse Overheid. Zelf betaal je een eigen bijdrage die wordt berekend per consultatie. 

Hieronder vind je meer informatie over stoppen met roken met behulp van medicatie of schakel een professional in om je te begeleiden.

 

Een tabakoloog is een echte rookstopspecialist. Hij heeft daarvoor een opleiding gevolgd en is geregistreerd als expert. Hij kan je dan ook met de beste hulp begeleiden en steunen. 

Daarnaast kan ook je (huis)arts je helpen. Hij kan je zelf ondersteunen of je doorverwijzen naar een tabakoloog. Sommige (huis)artsen zijn ook zelf tabakoloog.


Sinds 1/2/2019 is er een uitbreiding van de terugbetaling van het geneesmiddel Champix dat wordt gebruikt i.k.v. het stoppen met roken:

  • Je krijgt een tegemoetkoming voor het starterspakket (t.e.m. 31/1/2019 was hier geen tegemoetkoming voor)
  • Je krijgt een tegemoetkoming voor 3 behandelingen (t.e.m. 31/1/2019 max. 2 behandelingen) en dit kan om de 5 jaar worden herhaald

Voor de terugbetaling is er wel nog steeds toestemming nodig van de adviserend arts. Enkel personen ouder dan 18 jaar komen hiervoor in aanmerking.


Wat doet een tabakoloog?

Een tabakoloog begeleidt je en geeft je handige tips om te stoppen met roken. Hij gaat na wat roken voor je betekent en weet hoe moeilijk het kan zijn om te stoppen. Samen leggen jullie een stopdatum vast. Hij zorgt ervoor dat je je goed voorbereidt bij het stoppen. Daarna begeleidt hij je nog verder. Zo kan die nieuwe start een succes worden. 

Waar kan ik een tabakoloog vinden?

Tabakologen geven individuele begeleiding of groepsbegeleiding.

Op hoeveel begeleiding heb ik recht?

Je hebt per kalenderjaar recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep (je kan wisselen van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding en omgekeerd). Als je jaarlijkse aantal uren begeleiding op zijn, heb je geen recht meer op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de kosten. Je tabakoloog helpt je om bij te houden waar je nog recht op hebt.

Hoeveel betaal ik?

Wanneer je vanaf 1 januari 2017 begeleiding volgt bij een tabakoloog1 betaal je maar een deel van de kosten zelf. De Vlaamse Overheid betaalt de rest rechtstreeks aan de tabakoloog.

Hoeveel je precies moet betalen, hangt af van je situatie (verhoogde tegemoetkoming* of zonder verhoogde tegemoetkoming), de soort begeleiding (individueel of in groep) en de duur van de begeleiding. In onderstaande tabel vind je terug hoeveel je zelf maximaal per kwartier begeleiding aan de tabakoloog moet betalen
Jongeren t.e.m. 20 jaar betalen even weinig als mensen met een verhoogde tegemoetkoming.


Individuele begeleiding per kwartier Groepsbegeleiding per kwartier
Verhoogde tegemoetkoming* Maximum 1 euro Maximum 0,5 euro
Zonder verhoogde tegemoetkoming Maximum 7,5 euro Maximum 1 euro

Enkel geldig bij begeleiding door een tabakoloog (arts of een andere hulpverlener) die terug te vinden is op www.tabakologen.be

* Onderaan de klever van je ziekenfonds staat een code. Deze code eindigt steeds op 1 als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Jongeren t.e.m. 20 jaar hebben altijd recht op de verhoogde tegemoetkoming voor rookstopbegeleiding.

 

Meer info?

Die vind je op de website van de Vlaamse overheid.


Zet mee je schouders onder een rookvrije generatie

Wil je er mee voor zorgen dat kinderen en jongeren de sigaret links laten liggen? Doe mee met de campagne ‘Generatie Rookvrij’. Want hoe meer omgevingen rookvrij worden, hoe dichter we komen bij een rookvrije generatie.

Zien roken, doet roken

Kinderen en jongeren kopiëren gedrag. Hoe meer ze (jong)volwassenen zien roken, hoe meer ze dus in de verleiding komen om zelf te roken. Daar wil de campagne ‘Generatie Rookvrij’ iets aan doen. Hoe? Door zoveel mogelijk omgevingen waar veel kinderen en jongeren komen rookvrij te maken. Zo wordt rookvrij de nieuwe norm en zetten we een belangrijke stap naar het ultieme doel van deze campagne: een rookvrije generatie creëren.

Wat kan je doen?

Wil je dat de voetbalclub van je zoon rookvrij wordt? Of dat er geen sigaretten rondslingeren in de speeltuin van je wijk? Je kan mee je schouders zetten onder deze campagne. Surf naar www.generatierookvrij.be voor meer informatie, concrete aanbevelingen en communicatiemateriaal (affiches, flyers, …).

Meer info!

Neem een kijkje op www.generatierookvrij.be