Vaccinaties

Vaccinaties

Een vaccin is een geneesmiddel, maar in tegenstelling tot de meeste geneesmiddelen worden vaccins toegediend aan personen in goede gezondheid.

Hele kleine hoeveelheden van een virus of een bacterie, die volledig inactief of heel verzwakt zijn, worden in het lichaam gebracht, meestal door middel van injectie (naald), maar soms ook via de mond. De microbe, die vooraf onschadelijk gemaakt werd, veroorzaakt geen ziekte, maar wordt herkend door het immuunsysteem. Dat reageert onder andere door antilichamen te produceren. Het resultaat? De dag waarop het lichaam geïnfecteerd wordt met een ‘echte’ microbe, herkent het immuunsysteem die onmiddellijk en kan het lichaam zich snel verdedigen.

Over welke ziektes gaat het?

Bepaalde zogenaamde infectieziektes, die veroorzaakt worden door microscopisch kleine organismen, die microben of micro-organismen worden genoemd. Er bestaan verschillende families van microben waaronder de bacteriën, virussen, enz. De ziektes die ze veroorzaken, kunnen meestal van de ene persoon op de andere overgedragen worden, zoals bijvoorbeeld de mazelen, kinkhoest, griep enz.


Vaccins zijn de meeste doeltreffende manier om jezelf, maar ook je omgeving te beschermen tegen bepaalde ernstige ziektes.

Door jezelf en je kinderen te laten vaccineren, trek je voluit de kaart van de preventie:

 • je biedt hen en jezelf individuele bescherming tegen ziektes die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en zelfs tot de dood kunnen leiden
 • je biedt ook indirect bescherming aan de mensen in je omgeving: je familie, vrienden, buren, collega’s die (nog) niet gevaccineerd zijn of heel kwetsbaar zijn, door hen deze vaak erg besmettelijke ziektes niet over te dragen
 • je draagt bij tot de collectieve bescherming van onze maatschappij. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe minder de ziektes zich kunnen verspreiden.

Groepsbescherming en vaccinatiegraad

Om echt doeltreffend te zijn, moet het aantal gevaccineerde personen voldoende hoog zijn en een bepaalde drempel overschrijden. Het hoge aantal gevaccineerde personen verhindert dat de ziektekiemen zich verspreiden. Dit is wat we de ‘vaccinatiegraad’ noemen. Dankzij deze ‘groepsimmuniteit’ kunnen de meest kwetsbare personen, zoals pasgeborenen die nog niet gevaccineerd zijn of personen die om medische redenen niet gevaccineerd mogen worden, beter beschermd worden. Bepaalde ziektes zoals poliomyelitis zijn zeer zeldzaam in een regio (vb. EU) of zijn helemaal verdwenen zoals pokken. De meeste microben die de ziektes veroorzaken, bestaan echter nog altijd en vaccinatie blijft noodzakelijk om het opnieuw opduiken van deze ziektes te beperken of te vermijden.

Meer info?

Heb je nog andere vragen?


Baby's, kinderen, jongeren, volwassenen, senioren ... Ons hele leven lang beschermen vaccinaties tegen vele ziektes die ernstig kunnen zijn.

Baby's, kinderen en jongeren

Bij de geboorte is je baby gedeeltelijk beschermd door de antilichamen die tijdens de zwangerschap zijn doorgegeven. Deze bescherming duurt slechts enkele maanden. Om je baby te helpen zo snel mogelijk een doeltreffend afweersysteem op te bouwen tegen de infectieziekten waaraan hij/zij kan worden blootgesteld, wordt een eerste vaccinatie aanbevolen vanaf 8 weken.

Wil je weten welke vaccins je kindje moet krijgen op welke leeftijd? Vraag de gratis vaccinatieschijf aan door een mailtje te sturen naar info@oz.be.   

Dankzij de vaccinaties zal je kind al vóór de leeftijd van 18 maanden beschermd zijn tegen tal van virussen en bacteriën. Vervolgens krijgt hij een herhalingsvaccin of een nieuw vaccin op een aanbevolen leeftijd, bijvoorbeeld tegen het humaan papillomavirus bij het begin van de adolescentie.

Download de vaccinatiebrochure 

Volwassenen

Ook als (gezonde) volwassene kom je in aanmerking voor routinevaccinaties, bijvoorbeeld tegen tetanus. Het kan dan vb. gaan om herhalingsinentingen, die nodig zijn omdat bescherming niet steeds voldoenden blijvend is. Naargelang je persoonlijke behoeften, en rekening houdend met je levensstijl of je beroep, kunnen ook andere vaccinaties nuttig zijn.

Onvolledige vaccinaties?

Tijdens de kinderjaren, de adolescentie of zelfs op volwassen leeftijd kan een inhaalvaccinatie plaatsvinden voor vaccinaties die niet (volledig) gebeurd zijn volgens het aanbevolen vaccinatieschema.

Kwetsbare personen

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de meest kwetsbare personen:

 • Zwangere vrouwen
 • Chronisch zieken naargelang hun ziekte (te bespreken met de behandelende arts of specialist)
 • Mensen boven de 65 jaar, die vaak chronische ziekten hebben en waarvan het immuunsysteem met de leeftijd verzwakt.

De vaccins worden toegediend volgens het basisvaccinatieschema opgesteld door  de Vlaamse overheid, op basis van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad. Dit schema kan worden aangepast in functie van de evolutie van de ziektes en vaccins. Je vindt er de eerste vaccinaties en de herhalingsinentingen in terug tot de leeftijd van 14-16 jaar. De herhalingsvaccinatie is om de immuniteit door de vaccinatie te versterken of te verlengen.

Het basisvaccinatieschema kan je hier terugvinden.


Op 8 weken (2 maanden):

 • Gecombineerd hexavalent vaccin (één injectie tegen 6 ziekten) tegen poliomyelitis (kinderverlamming), difterie (kroep), tetanus (klem), pertussis (kinkhoest), Haemophilus influenzae type b (bacterie die meningitis kan veroorzaken) en hepatitis B.
 • Vaccin tegen pneumokokken (bacterie die verschillende ziektebeelden kan vertonen, zoals hersenvliesontsteking, longontsteking, enz.).
 • (Oraal) vaccin tegen het rotavirus (verantwoordelijk, vooral bij kinderen jonger dan 2 jaar, voor een zeer besmettelijke maag-darmontsteking die gepaard gaat met een grote kans op uitdroging).

Op 12 weken (3 maanden):

 • Tweede dosis van het gecombineerde hexavalente vaccin.
 • Extra dosis van het vaccin tegen pneumokokken, aanbevolen voor baby's geboren vóór 37 weken zwangerschap.
 • Tweede dosis van het vaccin tegen het rotavirus.

Op 16 weken (4 maanden):

 • Derde dosis voor het gecombineerde hexavalente vaccin.
 • Tweede dosis van het vaccin tegen pneumokokken.
 • Derde dosis van het vaccin tegen het rotavirus, indien nodig (de vaccinatie wordt gegeven in 2 of 3 dosissen, afhankelijk van het toegediende type vaccin.

Op 12 maanden:

 • Gecombineerd vaccin tegen mazelen bof en rubella (rodehond) - MBR
 • Derde dosis van het vaccin tegen pneumokokken.

Op 15 maanden (13 maanden voor kinderen geboren voor 37 weken zwangerschap):

 • Vierde dosis van het gecombineerde hexavalente vaccin
 • Vaccin tegen meningokokken. Het vaccin tegen meningokokken C is gratis. Het ACWY-vaccin, dat een bredere bescherming biedt tegen 4 verschillende groepen meningokokken die onder de bevolking circuleren, wordt aanbevolen door de HGR, maar wordt momenteel niet terugbetaald.

Op 5-7 jaar (eerste leerjaar):

 • Gecombineerd tetravalent vaccin (één injectie tegen 4 ziekten) tegen poliomyelitis (kinderverlamming), difterie (kroep), tetanus (klem), pertussis (kinkhoest) - herhalingsinenting.

Op 10 – 13 jaar:

 • 5de leerjaar of op10 jaar: tweede dosis van het gecombineerde MBR-vaccin (mazelen, bof en rodehond).*
 • 1ste jaar secundair onderwijs ofop 12 jaar: vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) in 2 dosissen, met 6 maanden tussen. Dit virus kan infecties aan de genitaliën, anus of keel veroorzaken die mogelijk kunnen evolueren tot kanker.

* Om de uitroeiing van mazelen te kunnen bereiken, raadt de Hoge Gezondheidsraad sinds 2019 aan om de toediening van de tweede dosis te vervroegen naar 7 à 9 jaar. Dit wordt in Vlaanderen op dit moment (oktober 2020) nog niet toegepast.

Op 14-16 jaar (derde jaar secundair onderwijs):

 • Trivalent combinatievaccin (één injectie tegen 3 ziekten) tegen difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest) - herhalingsinenting.

Ook op volwassen leeftijd blijven bepaalde vaccinaties aanbevolen

Voor volwassenen:

 • Om de 10 jaar gedurende het hele leven: herhaling van het gecombineerd trivalent vaccin tegen difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest).
 • Een inhaalvaccinatie voor MBR is aangeraden voor volwassenen die geboren zijn na 1970 en die geen of slechts 1 dosis van het vaccin gekregen hebben
 • Cocoonvaccinatie voor kinkhoest
 • Voor sommige personen, die onder hetzelfde dak wonen als een risicopersoon: griepvaccinatie

Bij zwangere vrouwen:

 • Bij elke zwangerschap, tussen de 24 en 32 weken zwangerschap: herhaling van het gecombineerde trivalente vaccin tegen difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest).
 • Tijdens het griepseizoen, ongeacht het stadium van de zwangerschap: het griepvaccin.

Vanaf 65 jaar

 • Elk jaar in oktober-november: het griepvaccin.
 • Pneumokokken: om voldoende beschermd te zijn tegen pneumokokken, moeten twee verschillende vaccins toegediend worden met een interval van enkele maanden. Bespreek dit met je arts!

In de praktijk  voor baby’s en peuters

Bij het kennismakingsbezoek van je verpleegkundige van Kind en Gezin krijg je Het Kindboekje, bedoeld als link tussen jou en de verschillende medische en paramedische professionals die waken over de gezondheid van je kind. Het verzamelt alle belangrijke gegevens over je kind.

Het Kindboekje is nu ook online beschikbaar.

De vaccinaties die gegeven zijn kan je terugvinden via My Health Viewer.

 

In aanvulling op het vaccinatieschema

Afhankelijk van je individuele situatie kan het zijn dat je nog andere vaccins aangeboden krijgt, in overleg met je behandelende arts of de arbeidsgeneesheer. Het verwachte voordeel van deze vaccins kan zowel een individuele bescherming als een groepsbescherming zijn, om de verspreiding van besmettelijke ziekten te beperken.

Voor kinderen en jongeren:

 • Het vaccin tegen meningokokken ACWY wordt aanbevolen door de HGR voor zuigelingen van 13 tot 15 maanden en voor adolescenten van 15 tot 16 jaar die niet eerder zijn gevaccineerd (+ inhaalvaccinatie voor 15- tot 19-jarigen tot 2024). Dit vaccin staat momenteel niet in het vaccinatieschema (2020), omdat deze infecties niet zo frequent voorkomen, al kunnen de gevolgen ervan heel erg zijn. Het wordt wel aangeraden
 • Het meningokokken B-vaccin kan individueel worden overwogen voor kinderen van 0 tot 5 jaar, voor jongeren van 15 tot 19 jaar en voor risicogroepen. Vaccinatie met dit vaccin kan koorts veroorzaken, zeker als het samen met andere vaccinaties toegediend wordt. Het wordt samen met paracetamol toegediend (het aantal doses varieert met de leeftijd).
 • Het vaccin tegen waterpokken (verzwakt levend vaccin) kan op individuele basis worden overwogen. De eerste dosis wordt tussen 13 en 18 maanden gegeven, een tweede dosis van het vaccin wordt gepland na een interval van minstens 4 weken.

Voor volwassenen:

 • Vaccinatie tegen HPV is momenteel aangeraden door de HGR tot de leeftijd van 26 jaar, voor adolescenten die nog niet gevaccineerd zijn.

Voor personen > 65 jaar : 

 • In sommige gevallen kan vaccinatie tegen zona worden overwogen.

Voor iedereen, in geval van:

 • gekend verminderd afweersysteem of chronische ziekten
 • specifieke beroepen zoals gezondheidsberoepen
 • ·verblijven in het buitenland
 • bescherming van een kwetsbaar persoon door de vaccinatie van zijn omgeving (‘cocoonvaccinatie’)

Zin om er meer over te weten?In Vlaanderen kan vaccinatie voor kinderen, jongeren of volwassenen op verschillende plaatsen gebeuren.

Leeftijd

Wie kan vaccineren?

Van 0 tot 3 jaar

Kind en Gezin

Je behandelende arts

Van 3 tot 18 jaar

 

CLB (Centra voor Leerlingenbegeleiding)

Je behandelende arts

Van 18 tot 65 jaar

Je behandelende arts of arbeidsarts (voor bepaalde vaccins)

65 jaar en ouder

Je behandelende arts

 • Kind en gezin vaccineert kinderen van 0 tot 3 jaar gratis tijdens de raadplegingen voor de opvolging van de ontwikkeling van je kind.
 • De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) staan in voor de preventieve medische opvolging van de kinderen gedurende hun hele schooltijd. Zij bieden de mogelijkheid om gratis de vaccins toe te dienen die voor een bepaalde leeftijd zijn aanbevolen in het vaccinatieschema. Daarvoor worden de ouders bij het begin van een schooljaar verwittigd en wordt gevraagd toestemming te geven.
 • Op het werk kan je werkgever je ook een vaccinatie aanbieden via de dienst Arbeidsgeneeskunde, hetzij omdat je beroepssector blootgesteld wordt aan bepaalde virussen of bacteriën, hetzij om de verspreiding van bepaalde ziekten, zoals griep, te beperken.
 • Je huisarts, kinderarts of gynaecoloog kan ook de verschillende vaccins toedienen. In dit geval zijn de vaccins aanbevolen in het vaccinatieschema gratis, maar je betaalt wel voor de consultatie.
 • Afhankelijk van je individuele situatie kunnen bijkomende vaccins worden gegeven na overleg met je behandelende arts, maar deze zijn dan niet gratis.

Vaccinatie is een gemeenschapskwestie, wat betekent dat het anders wordt georganiseerd en vergoed, afhankelijk van de regio waarin je woont of de taal die je spreekt. Als je bijvoorbeeld in Brussel woont en je kind is ingeschreven in een Nederlandstalige school, zal hij/zij de aanbevelingen en het programma van Vlaanderen volgen.  


Plannen om zwanger te worden of zwanger? Welke vaccinaties moeten worden overwogen?

De meeste vaccins kunnen tijdens de zwangerschap worden toegediend. Sommige vaccins worden specifiek aanbevolen tijdens de zwangerschap: kinkhoest en griep. Andere vaccins zijn tegenaangewezen tijdens een zwangerschap: verzwakte levende vaccins mogen over het algemeen niet worden toegediend tijdens de zwangerschap.

VÓÓR een zwangerschap

Overweeg je een zwangerschap? Dan is het raadzaam om bij je (huis)arts na te gaan welke infectieziekten je al hebt gehad en welke vaccinaties je nog niet hebt gekregen..

Rodehond

Als je niet immuun bent voor rodehond, wordt dit vaccin sterk aanbevolen voor de zwangerschap.

Wat is het? Rodehond is een besmettelijke virale infectie, die gepaard gaat met huiduitslag en wordt verspreid door druppeltjes die via hoesten of niezen in de lucht terecht komen. Rodehond wordt over het algemeen als goedaardig beschouwd, BEHALVE wanneer je deze ziekte oploopt tijdens de zwangerschap.

Waarom? Omdat rodehond ook via de placenta wordt overgedragen. Met andere woorden, als de moeder het heeft, kan de foetus het ook krijgen. Rodehond kan ernstige gevolgen hebben voor de baby (vb. misvormingen, doofheid, slecht zien, miskraam, enz.).

Wat te doen? 

 • Zodra je van plan bent zwanger te worden, raadpleeg dan je arts. Die zal samen met jou je situatie evalueren en zien welke maatregelen je moet nemen, inclusief vaccinaties. Als je niet immuun bent voor rodehond, zal je arts je het MBR-vaccin (mazelen, bof en rodehond) voorstellen. Het is belangrijk om te weten dat na deze vaccinatie doeltreffende anticonceptie is aanbevolen gedurende ten minste 4 weken.
 • Je bent zwanger en denkt dat je niet gevaccineerd bent? Raadpleeg dan je arts. Hij of zij zal je uitleggen welke preventiemaatregelen je best neemt om niet besmet te raken. Het is aangeraden om je na je zwangerschap laten vaccineren.

TIJDENS de zwangerschap

Griep

Het griepvaccin wordt aanbevolen voor zwangere vrouwen tijdens het griepseizoen, ongeacht het stadium van de zwangerschap.

Zwangere vrouwen behoren tot de groep mensen die risico lopen op complicaties van het griepvirus, vooral aan het hart en de longen. In deze periode is de immuunrespons van zwangere vrouwen immers anders door de zwangerschapshormonen en is ook hun longcapaciteit minder.  

Kinkhoest

Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte, die veroorzaakt wordt door een bacterie en overgedragen wordt door de lucht. De ziekte kan leiden tot uitputtende en langdurige hoestbuien en kan leiden tot veel complicaties, waaronder een risico op cyanose (blauw verkleuren door zuurstofgebrek) en apneu (adempauzes). 

Vaccinatie tegen kinkhoest wordt tijdens de zwangerschap aanbevolen tussen het einde van het tweede trimester en halverwege het derde trimester, tussen de 24e en 32e week. Antilichamen (afweerstoffen) tegen kinkhoest worden via de placenta aan je baby doorgegeven. Als gevolg daarvan krijgt je baby vanaf de geboorte een ‘passieve bescherming’ totdat hij zelf gevaccineerd is. De vaccinatie beschermt je ook zelf. Het vaccin tegen kinkhoest is veilig voor zowel de zwangere vrouw als de baby. Er zijn geen andere ongewenste bijwerkingen buiten voorbijgaande lokale bijwerkingen op de plaats van de injectie (roodheid, lichte zwelling).

Het vaccin tegen kinkhoest moet bij elke zwangerschap gegeven worden omdat zo veel meer antistoffen doorgegeven worden naar de baby.

Andere vaccins?

Bij een zwangerschap is het ook belangrijk om samen met je arts na te gaan of er, rekening houdend met je persoonlijke situatie, nog andere vaccins worden aanbevolen.

Wat als ik op reis ga?

Ben je zwanger en wil je naar het buitenland reizen? Bespreek je reisplannen ruim van tevoren met je behandelende arts, een arts in een gespecialiseerde reiskliniek of je gynaecoloog. Afhankelijk van de bestemming en de omstandigheden van de reis zullen zij de nodige maatregelen en vaccinaties aanbevelen.


De meeste vaccins zijn gratis. Andere worden gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.

De meeste aanbevolen vaccins zijn gratis!

In Vlaanderen zijn de aanbevolen vaccins voor baby’s, kinderen en adolescenten gratis (behalve *), op voorwaarde dat ze:

 • toegediend worden zoals aanbevolen in het vaccinatieschema of als inhaalschema
 • besteld zijn door artsen of organisaties die vaccineren (vb. Kind en Gezin of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding).

De zorgverlener van je keuze (raadpleging Kind en Gezin, CLB, behandelende arts, zelfstandige pediater of pediatriedienst van het ziekenhuis) zal het vaccin bestellen en toedienen. De vaccinatiestatus van je kind wordt digitaal bijgehouden en kan je zelf raadplegen. Op die manier weet je op elk moment welke vaccinaties je kind al gehad heeft en welke het nog moet krijgen.

Daarnaast krijgen ook alle jonge moeders na hun bevalling een ‘Kindboekje’, bedoeld om alle belangrijke gegevens over je kind te verzamelen. De vaccins die je kind krijgt, worden ook een voor een genoteerd op de hiervoor bedoelde pagina’s van het kindboekje.

* het vaccin tegen gastro-enteritis door het rotavirus, dat nochtans aanbevolen wordt in het basisvaccinatieschema, is niet gratis. Je moet het dus bij de apotheker kopen op medisch voorschrift. Het vaccin wordt gedeeltelijk terugbetaald op voorwaarde dat je kind jonger is dan zes maanden.

Overige vaccins

Andere vaccins voor kinderen en volwassenen, die niet in het basisvaccinatieschema staan, moeten bij de apotheker gekocht worden op voorschrift. Sommige vaccins worden gedeeltelijk terugbetaald onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld het vaccin tegen griep bij risicogroepen).Voor een aantal is er geen terugbetaling (bijvoorbeeld reisvaccinaties, hepatitis B bij volwassenen, …)

Tegemoetingkoming

OZ voorziet tegemoetkomingen voor vaccins. Alle info vind je hier


Net zoals elk geneesmiddel kan een vaccin ongewenste bijwerkingen veroorzaken, maar over het algemeen wegen de bijwerkingen van de vaccins niet op tegen de voordelen die ze bieden.

 • De meest voorkomende ongewenste effecten zijn goedaardig en verdwijnen in enkele dagen: pijn, roodheid of zwelling ter hoogte van de injectieplaats, lichte koorts (bij minder dan 1 op tien mensen).
 • Zeldzame en omkeerbare ongewenste effecten kunnen soms opduiken bij de allerkleinsten: een stoornis van de spierspanning of moeite met wakker blijven of reageren.
 • In echt heel zeldzame gevallen (1 geval op 1 miljoen vaccinaties) kan binnen de 15 à 20 minuten na de injectie een analfylactische shock opduiken, dit is een heftige allergische reactie. Deze reactie kan onmiddellijk met een aangepaste behandeling verholpen worden.
 • Bij vaccinatie kan soms een slapte of flauwvallen voorkomen, niet als bijwerking van het vaccin op zich, maar als een reactie op emotie of pijn.

Wist je dit?

Ongewenste effecten bij vaccins zijn niet te verwarren met contra-indicaties die heel zelden bij bepaalde vaccinaties voorkomen. Bepaalde personen mogen niet gevaccineerd worden omwille van hun gezondheidstoestand: ziekte, zwangerschap (bij bepaalde vaccins), allergieën, ... Deze contra-indicaties, die verschillen van vaccin tot vaccin, zijn welbekend en een controle gebeurt uiteraard vóór elke vaccinatie!

Graag meer info?

Meer info over vaccinatie kan je terugvinden op: www.laatjevaccineren.be


De COVID-19-gezondheidscrisis heeft het belang van vaccinatie in de hele wereld aangetoond. En toch blijven er heel wat onwaarheden circuleren over het onderwerp. De ideale gelegenheid om wat vragen te beantwoorden over vaccinatie.

Vragen of twijfels rond vaccinaties?

Voor veel ouders is vaccineren vanzelfsprekend. Maar sommigen hebben vragen: over de werkzaamheid, de mogelijke bijwerkingen, … Ze zoeken antwoorden op internet en ze praten erover met hun vrienden en familie, maar krijgen soms tegenstrijdige informatie. Dat je vragen hebt over vaccins, bezorgd bent over het effect en meer informatie zoekt, is normaal en te begrijpen. Vaccinaties nemen immers een belangrijke plaats in in je leven, en dit al vanaf heel jonge leeftijd. Twijfel je of wil je meer weten? Praat erover met je arts. Hij/zij kan op een onbevooroordeelde en correcte manier antwoorden op de vragen die je je stelt of je doorverwijzen naar een betrouwbare bron van informatie. Het is belangrijk dat je over voldoende informatie beschikt die wetenschappelijk onderbouwd is, zodat je een bewuste keuze kunt maken.

In je zoektocht kom je misschien op internet of via sociale media ook veel persoonlijke meningen of opinies over vaccinatie tegen. Het is niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of wat via deze websites verspreid wordt, klopt. Je vertrouwt er beter niet blindelings op: de informatie kan onbetrouwbaar of niet correct zijn, of gebaseerd op ‘geruchten’ of meningen en niet op wetenschappelijke feiten. Er circuleren veel fabels en mythes over vaccinaties op internet. Ook daarom is het belangrijk om betrouwbare bronnen te raadplegen.

Juist of fout?

Er circuleren heel wat vooroordelen of fake news over vaccins. Zijn deze beweringen juist of fout? Hier is het antwoord!

Ik zie niet in waarom ik me zou laten vaccineren tegen ziektes die niet meer bestaan bij ons.

FOUT.

Tot na de Tweede Wereldoorlog waren polio-epidemieën de schrik van onze contreien.Vandaag weten veel gezinnen niet meer wat deze ziekte is en twijfelen aan het nut van de vaccinatie. Maar het is niet omdat een ziekte zogezegd verdwenen is dat de verantwoordelijke ziektekiem niet meer bestaat. Daarom is het belangrijk om ook bij afwezigheid van de ziekte te vaccineren.

Mijn baby is veel te kwetsbaar om tegen zoveel ziektes tegelijk gevaccineerd te worden!

FOUT.

Je peuter is veel minder kwetsbaar dan hij/zij eruit ziet: vanaf de geboorte wordt hij/zij op natuurlijke wijze blootgesteld aan duizenden miljarden diverse microben, en hij/zij is perfect in staat om te reageren op meerdere vaccins tegelijkertijd, net als op andere prikkels in zijn omgeving. Er wordt wel op gelet om het aantal prikjes per consultatie tot een minimum te beperken, dat gebeurt door het toedienen van combinatievaccins. Bovendien worden combinatievaccins niet zomaar willekeurig samen gegooid: elke nieuwe combinatie wordt onderworpen aan wetenschappelijke studies om ervoor te zorgen dat de vaccinatiebereidingen compatibel zijn en dat de combinatie de doeltreffendheid van de verschillende vaccins niet vermindert of het risico op ongewenste effecten niet vergroot.

Je laten vaccineren is een persoonlijke keuze.

JUIST en FOUT.

Indien je ervoor kiest om je niet te laten vaccineren, weet dan dat dit een effect heeft op de groepsbescherming. Er moeten voldoende mensen gevaccineerd zijn om deze te kunnen waarborgen. De bescherming van de bevolking tegen bepaalde infectieziekten wordt alleen mogelijk gemaakt als een bepaalde drempel van gevaccineerde personen bereikt wordt.

Vaccins zijn nutteloos. Ik heb me laten vaccineren tegen de griep en ik heb het toch gekregen.

JUIST en FOUT.

Na een griepvaccinatie duurt het twee weken voordat je lichaam genoeg antilichamen heeft ontwikkeld om je te beschermen.. De samenstelling van het vaccin wordt elk jaar aangepast aan de belangrijkste virale stammen die in omloop zijn, dus als je besmet raakt met een andere stam, kun je ziek worden.Vandaar dat je je jaarlijks moet laten vaccineren. Als je toch ziek wordt, zal dit minder ernstig zijn dan iemand die niet gevaccineerd is. Denk eraan dat wanneer je griep doormaakt je ook meer kans maakt op complicaties die wel ernstig kunnen zijn. Het is dus zinvol om je te laten vaccineren, zeker als je behoort tot een risicogroep.

Hoe meer er gevaccineerd wordt, hoe meer de immuniteit afneemt!

FOUT.

Nee, vaccins zijn geen last voor het lichaam, zelfs niet voor baby's. Ons immuunsysteem is in staat zich te verdedigen tegen een groot aantal microben. Vaccins verminderen niet de sterkte of capaciteit ervan, en zorgen niet voor een overbelasting of een verzwakking van het systeem. Zelfs als alle basisvaccins in één keer zouden toegediend worden, zou dit slechts aanspraak maken op 0,1% van het hele immuunsysteem.

Kan het mazelenvaccin autisme veroorzaken?

NEE.

Het mazelenvaccin is volledig veilig. Waar komt het verband tussen autisme en het mazelenvaccin vandaan? Het verband tussen beide werd meer dan 20 jaar geleden in een artikel aangehaald. Dat werd echter wetenschappelijk volledig betwist. De hoofdonderzoeker van dit artikel is ondertussen geschorst als arts en de andere onderzoekers ondersteunen hun theorie van toen niet meer. Er zijn sindsdien ook al tal van diepgaande studies gepubliceerd, die het verband tussen autisme en het mazelenvaccin ontkrachten.

Meer info?