OZ ziekenfonds: ziektekostenverzekering

De wettelijke ziekteverzekering

Een ziekenfonds is een organisatie met een specifiek statuut. Door aan een resem voorwaarden te voldoen, krijgen ziekenfondsen van de overheid de toelating of het mandaat om in haar plaats medische kosten en ziekte-uitkeringen uit te betalen.

In de ziekteverzekering word je dikwijls om de oren geslagen met moeilijke, specifieke termen. Daarnaast is het niet altijd simpel om uit te zoeken op welke tussenkomsten voor medische verzorging of arbeidsongeschiktheid je recht hebt.

Voor meer informatie kan je uiteraard bij je OZ kantoor terecht. Of misschien vind je het antwoord op jouw vraag al verder in deze rubriek.


Voor informatie over de reglementering omtrent gezondheidszorg, kan je ook steeds terecht op de website van het RIZIV.

 

Keuze ziekenfonds