OZ ziekenfonds: ziektekostenverzekering

Ziek geworden en arbeidsongeschikt? Wat nu?

Een ongeval, ziekte of ziekenhuisopname: het kan. Het gevolg is dat je niet meer kan werken, je bent arbeidsongeschikt. 

Je kan terecht bij je ziekenfonds voor een vervangingsinkomen - ook een uitkering genoemd - als je arbeidsongeschikt bent én voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Wie kan een uitkering krijgen door arbeidsongeschiktheid?

Wie komt in aanmerking?

Niet iedereen die bij een ziekenfonds is aangesloten, kan aanspraak maken op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Je moet het statuut hebben van (actieve of werkloze) werknemer of zelfstandige.

Volgende personen hebben geen recht op een uitkering:

 • personen ten laste
 • studenten
 • ingezetenen
 • statutaire ambtenaren van openbare diensten
 • gepensioneerden die niet meer werken

Onder welke voorwaarden?

Algemene voorwaarden:

 • Je moet elke beroepsactiviteit stopgezet hebben (bijklussen mag dus niet).
 • Je bent gestopt met werken omdat je een ziekte hebt. Het moet gaan om het aanvangen of verergeren van letsels of functionele stoornissen.
 • Je ziekte tast je inkomsten aan en belet je ten minste 1/3 te verdienen van het inkomen dat kan verdiend worden door iemand met hetzelfde beroep (eerste 6 maanden ongeschiktheid) of in de verschillende beroepen die je zou kunnen uitoefenen (na 6 maanden ongeschiktheid). De graad van arbeidsongeschiktheid bedraagt dus ten minste 66%. Voor zelfstandigen geldt geen percentage, zij moeten hun beroepsbezigheden volledig hebben stopgezet wegens letsels of functionele stoornissen.

Bijkomende voorwaarden:

 • Je moet de wachttijd achter de rug hebben of ervan vrijgesteld zijn (de wachttijd is de wettelijk bepaalde periode die het verkrijgen van een recht - hier de betaling van een uitkering - voorafgaat).
 • Je moet voldoende arbeidsdagen of uren of daarmee gelijkgestelde dagen of uren gepresteerd hebben tijdens een referteperiode die de arbeidsongeschiktheid voorafgaat. Tenzij je vrijstelling van wachttijd hebt.
 • Je moet een minimumbedrag aan inkomen uit beroepsactiviteit kunnen aantonen, verworven tijdens een referteperiode die de arbeidsongeschiktheid voorafgaat.
 • Er mogen niet meer dan 30 dagen verstreken zijn tussen de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid en de laatst gepresteerde (of daarmee gelijkgestelde) dag.

Een ziekte-uitkering ontvangen?

Afhankelijk van je situatie komt er heel wat administratie bij kijken en moet je andere documenten invullen. Selecteer wat voor jou van toepassing is en je krijgt alle informatie op een rijtje.

werknemer


Brochures