OZ ziekenfonds: ziektekostenverzekering

Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Telkens een apotheker voorgeschreven medicatie aflevert, is hij wettelijk verplicht om de gegevens hiervan te registreren in het farmaceutisch dossier. In het belang van de gezondheid van de patiënt mag de apotheek ook bijkomende gegevens registreren (bv. informatie over voedingssupplementen, allergieën/intoleranties, …). Door de registratie van de verschillende geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten kan de apotheker zijn patiënten beter informeren en eventuele problemen vermijden (dubbelmedicatie, over- of onderdosering, …).

Voortaan kunnen ook apothekers onderling een deel van het farmaceutisch dossier delen via het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD). Dit kan nuttig zijn wanneer je bv. beroep moet doen op de apotheek van wacht. De uitwisseling van deze gegevens is streng beveiligd en de apotheker krijgt enkel inzage in de geneesmiddelen van de afgelopen 12 maanden (naam, dosering en datum van aflevering).

Voordat apothekers deze patiëntgegevens mogen delen, moet de patiënt zijn uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming geven. Indien de patiënt dit wenst, mag hij ook steeds aan zijn apotheker vragen om zijn persoonlijk farmaceutisch dossier in te kijken en desgevallend te corrigeren.

Hospitalia Plus gezin