OZ ziekenfonds: ziektekostenverzekering

Getuigschrift voor verstrekte hulp of doktersbriefje

Het getuigschrift voor verstrekte hulp wordt in de volksmond ook wel een doktersbriefje genoemd.

Dit is een officieel document waarmee een zorgverlener (bv. je huisarts of tandarts) bewijst dat hij medische verzorging heeft toegediend. Op basis van het getuigschrift voor verstrekte hulp berekent je ziekenfonds hoeveel jij terugbetaald krijgt.

Vanaf 2 januari 2018 kan je huisarts (andere zorgverleners volgen later) kiezen op welke manier hij/zij te werk gaat:

 • Je krijgt een papieren doktersbriefje dat je zelf binnenbrengt bij je ziekenfonds.
 • Je huisarts stuurt alle gegevens onmiddellijk digitaal door naar je ziekenfonds met het eAttest. Jij krijgt hiervan een bewijs.

Welke werkwijze je huisarts ook hanteert, je betaalt altijd het volledige honorarium aan de arts. Vervolgens krijg je de terugbetaling van je ziekenfonds. De terugbetalingsbedragen zijn in beide gevallen hetzelfde.

Voor een vlotte terugbetaling moet het papieren getuigschrift aan een aantal voorwaarden voldoen.

Hoe vraag je je terugbetaling aan?

 • Plak bovenaan altijd een kleefzegel.
 • Steek het doktersbriefje in een van de brievenbussen van OZ.
 • Aan de hand van de nomenclatuurcodes die je zorgverlener invulde, berekenen we het terugbetalingsbedrag. Dat wordt op je rekening gestort.
 • Is het getuigschrift niet correct of onvolledig ingevuld? Of bevat het doorhalingen? Dan sturen we jou het getuigschrift terug met een correctiedocument. Dat moet je laten invullen door de verstrekker en terugbezorgen. Pas dan mogen we terugbetalen.

In dit filmpje leggen we uit hoe een terugbetalingsaanvraag verloopt:

 

 

Welke gegevens moet je zorgverlener invullen? 

 • jouw naam en voornaam
 • de datum waarop de verstrekkingen hebben plaatsgehad
 • de verleende verzorging: je dokter geeft dit aan door middel van nomenclatuurcode(s)
 • in het vakje ‘K.B. 15.07.2002’: ‘ja’, ‘neen’ of het betaalde bedrag
 • in het vak ‘Identificatie van de verstrekker’: de datum en het erkenningsnummer,de naam en de handtekening van de verstrekker
 • op het ontvangstbewijs onderaan: het door jou betaalde bedrag (verplicht sinds 1 oktober 2015)

Het belang van een kleefzegel

Op je kleefzegel staat je klantnummer. Dit uniek nummer is gelinkt aan jouw dossier.

Door een kleefzegel te kleven op elk document dat je ons bezorgt, kunnen wij die documenten onmiddellijk aan het juiste dossier linken.

Zo voorkom je misverstanden en fouten. Bovendien kunnen sommige documenten sneller behandeld worden met een kleefzegel.

Geen kleefzegels meer? Die kan je gemakkelijk bijbestellen via Mijn OZ of je persoonlijke klantenadviseur.

Geldigheid van het doktersbriefje

Breng je getuigschriften binnen 2 jaar na de prestatiedatum naar ons ziekenfonds. Daarna mag het ziekenfonds ze niet meer uitbetalen!

Enkel wegens overmacht en na goedkeuring van het RIZIV is een afwijking hiervan mogelijk.

Getuigschrift-voor-verstrekte-hulp-OZ

Sinds 2 januari 2018 heeft je huisarts de mogelijkheid om te werken met het eAttest. Dit is een elektronisch doktersbriefje.
Je hoeft dit niet bij ons binnen te brengen.

eAttest dokter

Hoe werkt het eAttest? 

 • Op het einde van de raadpleging vult je huisarts alle gegevens in op de computer.
 • Dit gebeurt in een beveiligde omgeving.
 • De gegevens worden automatisch door het systeem gecontroleerd.
  • Staat er een fout in? Dan krijgt je huisarts meteen een melding en kan hij corrigeren.
  • Zijn de gegevens correct? Dan worden ze naar je ziekenfonds gestuurd.
 • Je betaalt het volledige honorarium aan je arts en krijgt hiervan een ontvangstbevestiging. Hierop staat:
  • het betaalde bedrag
  • het bedrag van het honorarium (officieel tarief)
  • het nummer van de ontvangstbevestiging. Met dit nummer kan je informatie over de terugbetaling opvragen bij je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.
  Hou de ontvangstbevestiging dus goed bij. Je hoeft deze niet aan ons te bezorgen.
 • Je ziekenfonds ontvangt de gegevens en berekent het terugbetalingsbedrag. Dit wordt op je rekening gestort. Op het moment dat een getuigschrift werd doorgestuurd door je arts, kan je rekeningnummer niet meer gewijzigd worden. Wil je je rekeningnummer wijzigen? Doe dat dan voor je een bezoek brengt aan je huisarts.

Wat zijn de voordelen voor jou?

 • Je hoeft zelf geen doktersbriefje meer binnen te brengen bij je ziekenfonds, alles verloopt (zo goed als) automatisch.
 • Je ontvangt sneller je terugbetaling.
 • Geen risico op verlies of verjaring van je getuigschrift.
 • Gedaan met het onleesbare handschrift van sommige dokters en dus minder misverstanden.

Welke zorgverleners maken gebruik van het eAttest?

Momenteel kunnen huisartsen en tandartsen al werken met e-attest. Je huisarts of tandarts is momenteel niet verplicht om elektronisch te werken. Sommigen beschikken nog niet over het systeem. Diegenen die het wel hebben, zijn vrij om te kiezen wanneer ze het eAttest gebruiken. Het kan dus zijn dat je arts de ene keer een eAttest doorstuurt en de volgende keer een papieren doktersbriefje meegeeft.

Op termijn zullen ook alle andere zorgverleners (kinesisten, specialisten ...) het eAttest kunnen gebruiken.

Wat is de rol van je ziekenfonds nog?

OZ blijft verantwoordelijk voor het verwerken en storten van de terugbetalingen. We blijven dus het aanspreekpunt voor alles wat met je doktersbriefjes te maken heeft, of dit nu een papieren briefje of een eAttest is.

 


OZ een slimme zet

Sluit online aan

OZ Gezondheid, bereken je voordeel

Bereken je voordeel

OZ gezondheid: kalender

Afspraak vragen