OZ ziekenfonds: ziektekostenverzekering

Getuigschrift voor verstrekte hulp

Het getuigschrift voor verstrekte hulp (het doktersbriefje) is een officieel document waarmee een zorgverlener (bv. arts) bewijst dat hij verzorging heeft toegediend. Op basis van het getuigschrift voor verstrekte hulp wordt berekend hoeveel de patiënt krijgt terugbetaald.

Bepaalde zones moeten ingevuld zijn: 

 1. Jouw naam en voornaam staan voluit geschreven en er staat aangeduid of je gerechtigde, echtgenote, kind of ascendent bent. Of plak hier je kleefzegel, hierop staan al je gegevens correct en zo kan het ziekenfonds je terugbetaling snel verwerken.
 2. De nomenclatuurcode(s) is (zijn) ingevuld.
 3. In het vakje ‘K.B. 15.07.2002’ staat ‘ja’, ‘neen’ of het betaalde bedrag.
  Heb je een privéverzekering? Let er dan op dat hier het correcte bedrag ingevuld is.
 4. In het vakje ‘Identificatie van de verstrekker’ staan het identificatienummer en de naam van de verstrekker. De datum is ingevuld en de verstrekker heeft het getuigschrift ondertekend.
 5. Onderaan moet in ‘Ontvangen de som van X euro’ het door jou betaalde bedrag vermeld zijn. (verplicht sinds 1 oktober 2015)

Wat moet je doen:

 • Plak bovenaan altijd een kleefzegel. Geen kleefzegels meer? Die kan je gemakkelijk bijbestellen via Mijn OZ.
 • Drop je getuigschrift in de brievenbus van je plaatselijke OZ kantoor, geef het af aan het loket of stuur het op in een voorgedrukte envelop (die je kan aanvragen via Mijn OZ) van ons ziekenfonds.
 • Als je dossier in orde is, wordt het bedrag op je bankrekening gestort. Je kan een kwitantie vragen.
 • Is het getuigschrift niet correct of volledig ingevuld of bevat het doorhalingen? Het ziekenfonds stuurt jou het getuigschrift terug met een correctiedocument, dat je moet laten invullen door de verstrekker. Pas dan mag het ziekenfonds terugbetalen.

Het belang van een kleefzegel

Elke klant van OZ501 heeft een uniek klantnummer. Dat nummer vind je samen met je rijksregisternummer en andere gegevens op je kleefzegel.

Door een kleefzegel op je getuigschriften en documenten te kleven, worden deze automatisch aan jouw dossier gelinkt.
Zo voorkom je misverstanden en fouten. Bovendien kunnen sommige documenten sneller behandeld worden met een kleefzegel.

Kleefzegels kan je aanvragen in Mijn OZ.

Verjaring

Breng je getuigschriften binnen 2 jaar na prestatiedatum naar ons ziekenfonds. Daarna mag het ziekenfonds ze niet meer uitbetalen!
Enkel wegens overmacht en na goedkeuring van het RIZIV is een afwijking hiervan mogelijk.

Getuigschrift-voor-verstrekte-hulp-OZ