OZ ziekenfonds: ziektekostenverzekering

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Een GMD bundelt je gezondheidsgegevens zo compleet mogelijk: diagnoses, onderzoeksresultaten van bloedanalyses of röntgenfoto’s, je allergieën, je geneesmiddelengebruik, … het kan allemaal deel uitmaken van je GMD. Een GMD laten openen is niet verplicht, maar het is wel een slimme keuze. Het is gratis en het heeft een interessant voordeel: je betaalt minder remgeld voor een raadpleging of een huisbezoek.

 

Waarom een GMD?

Een GMD maakt het voor je vaste huisarts mogelijk om je gezondheidstoestand beter op te volgen. Immers, je medische gegevens zijn nu bij hem gecentraliseerd. Die centralisatie geeft de huisarts een goed overzicht van je medische voorgeschiedenis. Hij kan je gerichte onderzoeken voorstellen en dubbele behandelingen worden vermeden. Een GMD dat up-to-date gehouden wordt, verbetert de informatiestroom tussen zorgverleners. En dat is volledig in jouw voordeel!

 

Goed voor de portemonnee

Met een GMD betaal je 30% minder remgeld voor een consultatie bij de huisarts die je GMD bijhoudt. 75-plussers en chronisch zieken krijgen de vermindering ook bij een huisbezoek.

De remgeldvermindering geldt niet voor consultaties of huisbezoeken ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag.

Sinds 1 januari 2011 mogen huisartsen voor avondconsultaties tussen 18 en 21 uur een permanentietoeslag vragen van € 3, boven op het honorarium dat ze normaal vragen. Maar als je een GMD hebt en je gaat op consultatie bij je GMD-huisarts, dan krijg je die € 3 achteraf volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Als een huisarts (al dan niet houder van je GMD) je doorverwijst naar een specialist met een specialisme uit een beperkte lijst, dan krijg je een remgeldvermindering. Eén keer per kalenderjaar en per specialisme betaal je dan € 5 minder remgeld. Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkomingen, bedraagt de remgeldvermindering € 2.

 

Hoe lang geldig?

Eens je GMD geopend is, betaal je minder remgeld tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op de datum van de opening of de verlenging.

Bijvoorbeeld: als je op 12 november 2017 een GMD laat aanleggen, dan geldt de remgeldvermindering tot en met 31 december 2019.

 

Vaste huisarts?

Het is niet zo dat je voor altijd ‘vastzit’ aan de huisarts die je GMD beheert. Als je dat wenst (bv. als je verhuist) kan je je GMD laten overdragen. Vraag gewoon aan je nieuwe huisarts om het nodige te doen.

 

Ik wil een GMD

Volg deze drie eenvoudige stappen om een GMD te openen:
  1. Vraag je huisarts uitdrukkelijk om een GMD te openen. Hij noteert je verzoek in je dossier.
  2. Je huisarts rekent je na de raadpleging (of het huisbezoek) een speciale GMD-prestatie aan boven op het gewone honorarium.
  3. Je bezorgt het getuigschrift zoals altijd aan het ziekenfonds. De speciale prestatie zal je volledig terugbetaald worden. De remgeldvermindering voor de consultatie of het huisbezoek wordt ook al in rekening gebracht.
Let wel, na één jaar moet het GMD verlengd worden.

 

Het elektronisch GMD

Het E-GMD is een nieuwe toepassing waarbij artsen:

  • Zeer eenvoudig de GMD-status van hun patiënten kunnen bevragen. Binnen enkele seconden krijgen zij te zien of een patiënt een GMD heeft en zo ja, bij welke arts.
  • Een overzicht kunnen opvragen van alle patiënten met wie ze een GMD-relatie hebben.
  • Het ziekenfonds van de patiënt elektronisch kunnen verwittigen als men een nieuwe GMD-relatie is aangegaan.

Voordelen

  • Verander je van huisarts? Dan kan je nieuwe huisarts meteen een GMD-relatie met jou openen.
  • Je hebt automatisch een officieel geregistreerde therapeutische relatie met je arts
  • Je geniet onmiddellijk van de remgeld voordelen die gepaard gaan met een GMD
  • Bij het openen van het GMD via het elektronisch circuit zal de verrekening van het honorarium automatisch gebeuren tussen de arts en het ziekenfonds. Je moet dit als klant dus niet eerst betalen en daarna een terugbetaling vragen aan je ziekenfonds.

Goed om te weten

Je bent voor altijd in orde als je na de opening van je GMD ten minste één keer per jaar ‘contact’ hebt met je GMD-arts (door een consultatie of een bezoek).