In november zijn we gesloten op maandag 1 en van donderdag 11 t.e.m. zaterdag 13 november.  Op Mijn OZ kan je 24/7 terecht. Je mag alle documenten en attesten in de OZ brievenbus stoppen. Deze wordt dagelijks geledigd.
OZ ziekenfonds: ziektekostenverzekering

Honoraria

Wat je betaalt voor medische verzorging en wat je terugkrijgt, is het resultaat van onderhandelen tussen meerdere partijen.

Hoeveel je aan de dokter, tandarts of kinesist betaalt en hoeveel je terugkrijgt, beslis je niet zelf. De dokter ook niet, trouwens. De honoraria worden vastgelegd in onderling overleg tussen de ziekenfondsen en de verschillende beroepsgroepen en instellingen uit de gezondheidszorg. Maar hoeveel betaal je aan wie?

De nomenclatuur en het honorarium

De meeste geneeskundige verstrekkingen (raadpleging, onderzoek, operaties, gebruikt materiaal enz.) zijn opgenomen in een lange lijst, de ‘nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen’. Elke verstrekking krijgt een code, de ‘nomenclatuurcode’. Die codes vind je bijvoorbeeld op het getuigschrift dat je krijgt na een bezoek aan de tandarts, de huisarts, de kinesist enz.

Hoeveel je betaalt voor die geneeskundige verstrekkingen en hoeveel het ziekenfonds vergoedt, komen artsen, tandartsen en ziekenfondsen overeen in een akkoord. Het honorarium is het bedrag dat je betaalt aan een verbonden verstrekker. Het honorarium zelf bestaat uit twee delen: het persoonlijke aandeel, dat is het deeltje dat je uit eigen zak betaalt, en de tegemoetkoming, dat is het deel dat je terugkrijgt van het ziekenfonds.

Via de terugbetalingscalculator kan je, na het invullen van je nomenclatuurcode of door te zoeken via een term, berekenen hoeveel je terugkrijgt voor een specifieke geneeskundige verstrekking.

Hoezo verbonden?

Je betaalt niet overal evenveel. De ene arts vraagt mogelijk meer dan de andere. Dat heeft te maken met het verschil tussen verbonden, niet-verbonden en gedeeltelijk verbonden verstrekkers.

Een verbonden verstrekker verbindt zich ertoe om aan zijn patiënten de overeengekomen honoraria te vragen (zoals ze in de nomenclatuur staan) en niet meer. Niet-verbonden artsen weigeren zich te houden aan die tarieven en kunnen dus meer vragen. Zij vragen zogenaamde ereloonsupplementen. Gedeeltelijk verbonden artsen houden zich soms wel en soms niet aan het overeengekomen tarief. Ze vragen bijvoorbeeld meer als een patiënt op een bepaald tijdstip wil komen of op afspraak.

Het verschil verbonden/niet-verbonden is belangrijk, want het deel dat het ziekenfonds terugbetaalt, blijft altijd gelijk, ook al betaal je meer aan je arts.

Wil je weten welke zorgverleners een akkoord met de ziekenfondsen hebben en de officiële tarieven aanrekenen? Met de handige calculator van het Riziv zie je het meteen.

Meer terugbetaald

Of een arts al dan niet verbonden is, is niet de enige factor die bepaalt of je meer of minder uit eigen zak betaalt. Je kan bijvoorbeeld een globaal medisch dossier laten openen, dan is het persoonlijke aandeel lager. Spreek erover met je arts.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde verzekeringstegemoetkomingen (RVV, het Omnio-systeem). Dat wil zeggen dat ze meer terugkrijgen van het ziekenfonds. Dat recht is onder andere afhankelijk van het inkomen.

Niets terugbetaald

Osteopathie, homeopathie, acupunctuur en chiropraxie zijn enkele gezondheidsberoepen waarvoor er geen tegemoetkoming is voorzien door de wettelijke ziekteverzekering. Als je op consultatie gaat bij een verstrekker uit een van deze beroepsgroepen, dan kan je dus geen getuigschrift van verstrekte hulp krijgen. Een alternatieve zorgverlener kan geen verstrekkingen attesteren omdat er voor zijn handelingen geen nomenclatuurcodes bestaan.

Gelukkig kan je rekenen op een terugbetaling van je ziekenfonds dankzij het voordelenpakket van OZ.

In Mijn OZ kan je:

  • zelf je terugbetalingen consulteren;
  • je abonneren zodat je bij elke terugbetaling automatisch een e-mail ontvangt.