Medisch akoord

Je medisch akkoord

Aanvraag tot een medisch akkoord

Soms zal je in je leven al eens een medisch akkoord moeten aanvragen, maar wat is dat nu eigenlijk? En hoe verloopt dit. We leggen het hieronder even uit!

Wat is een medisch akkoord?

Voor sommige behandelingen, specifieke geneesmiddelen of producten moet je vooraf een goedkeuring vragen aan de adviserend arts van je ziekenfonds. Zo kan je dan een terugbetaling krijgen via de verplichte verzekering. 

Waarvoor kan je een medisch akkoord aanvragen?

Voor o.a. volgende zorg kan een medisch akkoord worden aangevraagd:

  • Logopedie
  • Kinesitherapie > 18 zittingen/jaar
  • Orthodontie 9-15 jaar
  • IVF
  • Obesitaschirurgie

Of voor volgende producten kan een medisch akkoord worden aangevraagd:

  • Medicatie
  • Hoorapparaten
  • Bril of lenzen: onder bepaalde medische voorwaarden
  • Mobiliteitshulpmiddelen (rolstoelen ...)
  • Incontinentiemateriaal (incontinentieforfait om daarmee het materiaal aan te kopen)

Hoe doe je de aanvraag?

Je kan de aanvraag zelf doen of je arts of zorgverlener (bv. logopedist, orthondontist, kinesist ...)  kan die voor jou doen. Je kan de aanvraag via de post versturen of in een van de brievenbussen van OZ steken. Momenteel worden ingescande aanvragen die je via e-mail verstuurt niet wettelijk aanvaard. Een aanvraag tot medisch akkoord voor medicatie of verpleegkundige zorg kan de arts of zorgverlener wel elektronisch doen.

Hoe verloopt dit proces?

We hebben het proces alvast voor je uitgetekend. Zo kan je visueel bekijken hoe dit verloopt. Concreet geven we nog graag volgende zaken mee: als je aanvraag onvolledig is, zal OZ in de mate van het mogelijke de arts of de zorgverlener zelf contacteren om de ontbrekende informatie op te vragen. Tussendoor houden wij je dan op de hoogte van de stand van zaken. Je kan die stand van zaken trouwens steeds raadplegen in Mijn OZ. In uitzonderlijke gevallen moet er advies gevraagd worden van buitenaf. De beslissing kan in dat geval enkele maanden op zich laten wachten.  

Hoe lang duurt mijn aanvraag?

Gemiddeld, als we geen beroep moeten doen op advies van buitenaf, kunnen we je binnen 14 dagen na ontvangst van je aanvraag antwoord bezorgen.

Hoe ontvang je de beslissing?

De verstrekker of arts en jij worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Gebruik je Mijn OZ en heb je je digitale brievenbus geactiveerd? Dan vind je de brief met medisch akkoord of met de weigering onder de rubriek 'mijn berichten'.