Terugbetaling ziekenfonds

Hoeveel krijg je terugbetaald bij je huisarts, tandarts of andere zorgverlener?

Een groot deel van je ziektekosten wordt terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering. Maar hoe verkrijg je een terugbetaling van die medische kosten? En hoeveel krijg je effectief terugbetaald? We zetten er hier enkele op een rijtje:


Wat je betaalt voor een geneeskundige verstrekking is afhankelijk van enkele factoren.

Medische zorgen

Hoeveel je aan de dokter, tandarts of kinesist betaalt en hoeveel je terugkrijgt, beslis je niet zelf. De dokter ook niet, trouwens. De honoraria worden vastgelegd in onderling overleg tussen de ziekenfondsen en de verschillende beroepsgroepen en instellingen uit de gezondheidszorg. Maar hoeveel betaal je aan wie?

De nomenclatuur en het honorarium

De meeste geneeskundige verstrekkingen (raadpleging, onderzoek, operaties, gebruikt materiaal enz.) zijn opgenomen in een lange lijst, de ‘nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen’. Elke verstrekking krijgt een code, de ‘nomenclatuurcode’. Die codes vind je bijvoorbeeld op het getuigschrift dat je krijgt na een bezoek aan de tandarts, de huisarts, de kinesist enz.

Hoeveel je betaalt voor die geneeskundige verstrekkingen en hoeveel het ziekenfonds vergoedt, komen artsen, tandartsen en ziekenfondsen overeen in een akkoord. Het honorarium is het bedrag dat je betaalt aan een verbonden verstrekker. Het honorarium zelf bestaat uit twee delen: het persoonlijke aandeel, dat is het deeltje dat je uit eigen zak betaalt, en de tegemoetkoming, dat is het deel dat je terugkrijgt van het ziekenfonds.

Verbonden? Geconventioneerd?

Je betaalt niet overal evenveel. De ene arts vraagt mogelijk meer dan de andere. Dat heeft te maken met het verschil tussen verbonden (of geconventioneerd), niet-verbonden en gedeeltelijk verbonden verstrekkers.

Een verbonden verstrekker verbindt zich ertoe om aan zijn patiënten de overeengekomen honoraria te vragen (zoals ze in de nomenclatuur staan) en niet meer. Niet-verbonden artsen weigeren zich te houden aan die tarieven en kunnen dus meer vragen. Zij vragen zogenaamde ereloonsupplementen.

Gedeeltelijk verbonden artsen houden zich soms wel en soms niet aan het overeengekomen tarief. Ze vragen bijvoorbeeld meer als een patiënt op een bepaald tijdstip wil komen of op afspraak.

Het verschil verbonden/niet-verbonden is belangrijk, want het deel dat het ziekenfonds terugbetaalt, blijft altijd gelijk, ook al betaal jij meer aan je arts. Je kan altijd nakijken of je zorgverstrekker geconventioneerd is.

Meer terugbetaald

Of een arts al dan niet verbonden is, is niet de enige factor die bepaalt of je meer of minder uit eigen zak betaalt. Je kan bijvoorbeeld een globaal medisch dossier laten openen, dan is het persoonlijke aandeel lager. Spreek erover met je huisarts.

Sommige mensen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming (omnio/wigw). Dat wil zeggen dat ze meer terugkrijgen van het ziekenfonds. O.a. het inkomen bepaalt wie dit recht krijgt.

Niets terugbetaald

Osteopathie, homeopathie, acupunctuur en chiropraxie zijn enkele gezondheidsberoepen waarvoor er geen tegemoetkoming is voorzien door de wettelijke ziekteverzekering. Maar neem zeker een kijkje tussen onze voordelen, want bij OZ krijg je deze strekkingen wel gedeeltelijk terugbetaald.

Terugbetalingstermijn

Bij OZ hebben we tot doel om 80% van de terugbetalingen uit te voeren binnen de 7 kalenderdagen en ervoor te zorgen dat het geld in elk geval binnen de 9 kalenderdagen op je rekening staat.

Dit geldt ook voor de aanvullende voordelen die OZ501 je biedt, denk maar aan tussenkomsten ziekenvervoer, wellness, lidgeld van sportclubs enz.

Vragen?

Heb je een vraag? Contacteer dan je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ of in de kantorenzoeker.