Terugbetaling ziekenfonds

Hoorapparaten

Een hoorapparaat kan een oplossing bieden als je gehoorverlies hebt. Er zijn verschillende mogelijkheden en de verplichte verzekering voorziet in de meeste gevallen een terugbetaling van het hoorapparaat. Om een vergoeding te kunnen krijgen is er wel een voorafgaande schriftelijke toelating nodig van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Terugbetaling voor wie?

 • Je hebt een gehoorverlies van 40dB of meer aan het oor waarvoor je een hoorapparaat aankoopt. Hier bestaan enkele uitzonderingen op.
 • Je hoorapparaat levert minstens 5dB gehoorwinst. Ook hier bestaan enkele uitzonderingen op.

Hernieuwing

 • Jonger dan 18 jaar: je kan een terugbetaling voor een nieuw hoorapparaat krijgen na drie jaar.
 • Vanaf 18 jaar: je kan een terugbetaling voor een nieuw hoorapparaat krijgen na vijf jaar.
In sommige gevallen is er echter een vroegtijdige hernieuwing mogelijk:
 • Als er een verslechtering is van minstens 20dB t.o.v. de vorige aflevering
 • Als er om medische redenen moet overgeschakeld worden van een toerusting met luchtgeleiding naar beengeleiding of omgekeerd.

Hoe terugbetaling aanvragen?

Om een terugbetaling voor een hoorapparaat te ontvangen, moet je enkele stappen doorlopen. Het is belangrijk om elke stap te volgen zodat je het juiste hoorapparaat vindt en een tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering kan ontvangen.

1. Voorschrift hoorapparaat
 • Maak een afspraak bij je NKO-arts (neus-, keel- en oorarts). De NKO-arts zal bij jou een gehoortest afnemen en indien nodig een hoorapparaat voorschrijven.
 • Ga met dit voorschrift naar een audicien. Hij bezorgt je een hoorapparaat voor een proefperiode van minstens twee weken. Nadien schrijft je audicien een verslag waaruit blijkt of je al dan niet minstens 5dB gehoorwinst hebt.
 • Vul bij de audicien de vragenlijst in die je helpt bij de keuze van het juiste hoorapparaat.
 • Bezorg het testverslag van je audicien en de vragenlijst aan je NKO-arts. Die zal je indien nodig een definitief hoorapparaat voorschrijven.

2. Goedkeuring adviserend geneesheer
 • Bezorg de adviserend geneesheer van het ziekenfonds onderstaande documenten zodat hij de aanvraag kan goedkeuren:
  • Kopie van het testverslag van de audicien
  • Aanvraagformulier met daarin:
  • Voorschrift van je NKO-arts voor de gehoortesten en het proefapparaat
  • Verklaring van de audicien dat hij het verslag over het proefapparaat aan je NKO-arts heeft bezorgd
  • Voorschrift van de NKO-arts voor het definitieve hoorapparaat
  • Ingevulde vragenlijst van de audicien
 • De adviserend geneesheer van het ziekenfonds bezorgt je het dossier terug samen met de schriftelijke goedkeuring.

3. Plaatsing definitieve hoorapparaat
 • Laat je definitief hoorapparaat plaatsen door je audicien.
 • De audicien bezorgt je twee documenten:
  • Getuigschrift van aflevering, bestemd voor het ziekenfonds
  • Gedetailleerd samenvattend document, door jou te bewaren
4. Aanvraag terugbetaling hoorapparaat
 • Bezorg de factuur van het hoorapparaat samen met het hele dossier aan je ziekenfonds.


Garantie en opvolging

Het controleren en bijregelen van je hoorapparaat na de effectieve aankoop is inbegrepen in je aankoopprijs en die voor de volledige hernieuwingstermijn.

Bij de aankoop van je toestel krijg je ook een waarborg op je hoorapparaat van 2 jaar tegen elke fabricagefout bij normaal gebruik. Deze waarborg geldt niet voor externe toebehoren (zoals snoeren, oorstukjes ...).


Medicalia

Dankzij de verzekering Medicalia krijg je 75 % van het betaalde bedrag terugbetaald, na tegemoetkomingen via de verplichte ziekteverzekering. Via Medicalia krijg je maximaal € 600 terugbetaald per aansluitingsjaar.

 Jonger dan 18 jaar Vanaf 18 jaar
Monofonisch hoorapparaat
(1 oor)
€ 1.145,54 € 671,52
Stereofonisch hoorapparaat 
(2 oren)
€ 2.269,05 € 1.329,22
Contralateraal hoorapparaat
(2de hoorapparaat na aankoop van een eerder hoorapparaat voor het andere oor)
€ 1.123,51 € 657,75
Bovenstaande terugbetalingstarieven geldig vanaf 1/1/2017
 • De terugbetaling van een hoorapparaat is lager als je geen recht hebt op verhoogde tegemoetkoming en als je je hoorapparaat aankoopt bij een niet-geconventioneerde audicien
 • Wordt er na de testperiode geen definitief apparaat afgeleverd, dan kan je een tussenkomst ontvangen van € 91,25 voor de reeds gemaakte kosten (vb aanmaak oorstukjes) 
 • Er zal een toeslag aangerekend worden voor een apparaat met beengeleiding. Deze toeslag zal volledig worden terugbetaald. Wanneer je geen recht hebt op verhoogde tegemoetkoming en je koopt je hoorapparaat bij een niet-geconventioneerde audicien heb je recht op een gedeeltelijke tussenkomst.