Terugbetaling ziekenfonds

Hoorapparaten

Een hoorapparaat kan een oplossing bieden als je gehoorverlies hebt. Er zijn verschillende mogelijkheden en de verplichte verzekering voorziet in de meeste gevallen een terugbetaling van het hoorapparaat. Om een vergoeding te kunnen krijgen is er wel een voorafgaande schriftelijke toelating nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds.

Terugbetaling voor wie?

 • Je hebt een gehoorverlies van 40dB of meer aan het oor waarvoor je een hoorapparaat aankoopt. Hier bestaan enkele uitzonderingen op.
 • Je hoorapparaat levert minstens 5dB of 5% gehoorwinst op.
 • Bij een stereofonisch apparaat blijkt bovendien een verbetering van 10° of 10% tegenover bij een monofonische uitrusting.

Hernieuwing

 • Jonger dan 18 jaar: je kan een terugbetaling voor een nieuw hoorapparaat krijgen na drie jaar.
 • Vanaf 18 jaar: je kan een terugbetaling voor een nieuw hoorapparaat krijgen na vijf jaar.
In sommige gevallen is er echter een vroegtijdige hernieuwing mogelijk:
 • Als er een verslechtering is van minstens 20dB t.o.v. de vorige aflevering
 • Als er om medische redenen moet overgeschakeld worden van een toerusting met luchtgeleiding naar beengeleiding of omgekeerd.

Hoe terugbetaling aanvragen?

Om een terugbetaling voor een hoorapparaat te ontvangen, moet je enkele stappen doorlopen. Het is belangrijk om elke stap te volgen zodat je het juiste hoorapparaat vindt en een tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering kan ontvangen.

1. Voorschrift hoorapparaat
 • Maak een afspraak bij je NKO-arts (neus-, keel- en oorarts). De NKO-arts zal bij jou een gehoortest (tonale audiometrie) afnemen en afhankelijk van de resultaten een voorschrift voor het testen van een hoorapparaat opmaken.
 • Ga met dit voorschrift naar een audicien. Hij bezorgt je een hoorapparaat voor een proefperiode van minstens twee weken. Als de proefperiode positief eindigt (gehoorwinst bij het dragen van het toestel) maakt de audicien een testverslag op.
 • Vul (als je 18+ bent) bij de audicien de COSI-vragenlijst in die je helpt bij de keuze van het juiste hoorapparaat.
 • Bezorg het testverslag van je audicien en de COSI-vragenlijst aan je NKO-arts. Op basis van deze documenten maakt hij een medisch voorschrift voor een hoorapparaat.

2. Goedkeuring adviserend arts
 •  De audicien bezorgt de adviserend arts van uw ziekenfonds onderstaande documenten zodat hij de aanvraag kan goedkeuren:
  • Testverslag
  • Bijlage 17: Medisch voorschrift voor de aflevering van een toerusting ter correctie van het gehoor
  • Ingevulde COSI-vragenlijst
 • De adviserend arts van het ziekenfonds geeft zijn/haar akkoord of weigert de aanvraag en bezorgt de beslissing. Als je meer wil weten over hoe dit proces verloopt, dan kan je dat vinden op de pagina aanvraag tot een medisch akkoord.

3. Plaatsing definitieve hoorapparaat
 • Na een akkoord van de adviserend arts vindt er een definitieve aflevering plaats door de audicien.
 • De audicien bezorgt je twee documenten:
  • Getuigschrift van aflevering (bijlage 12), bestemd voor het ziekenfonds
  • Gedetailleerd samenvattend document, door jou te bewaren
4. Aanvraag terugbetaling hoorapparaat
 • Bezorg het getuigschrift van aflevering (bijlage 12) aan je ziekenfonds.


Garantie en opvolging

Het controleren en bijregelen van je hoorapparaat na de effectieve aankoop is inbegrepen in je aankoopprijs en die voor de volledige hernieuwingstermijn.

Bij de aankoop van je toestel krijg je ook een waarborg op je hoorapparaat van 2 jaar tegen elke fabricagefout bij normaal gebruik. Deze waarborg geldt niet voor externe toebehoren (zoals snoeren, oorstukjes ...).


Medicalia

Dankzij de verzekering Medicalia krijg je 75 % van het betaalde bedrag terugbetaald, na tegemoetkomingen via de verplichte ziekteverzekering. Via Medicalia krijg je maximaal € 600 terugbetaald per aansluitingsjaar.

 Jonger dan 18 jaar Tot 65 jaar Vanaf 65 jaar 
Monofonisch hoorapparaat
(1 oor)
€1.203,06 € 733,16
€ 694,14
Stereofonisch hoorapparaat 
(2 oren)
€ 2.382,99 € 1.451,26  € 1.373,98
Contralateraal hoorapparaat
(2de hoorapparaat na aankoop van een eerder hoorapparaat voor het andere oor)
€ 1.179,93 € 718,17 €679,90
Bovenstaande terugbetalingstarieven geldig vanaf 1/1/2020
 • De terugbetaling van een hoorapparaat is lager als je geen recht hebt op verhoogde tegemoetkoming en als je je hoorapparaat aankoopt bij een niet-geconventioneerde audicien
 • Wordt er na de testperiode geen definitief apparaat afgeleverd, dan kan je een tussenkomst ontvangen van € 94,32 voor de reeds gemaakte kosten (vb aanmaak oorstukjes) 
 • Er zal een toeslag aangerekend worden voor een apparaat met beengeleiding. Deze toeslag zal volledig worden terugbetaald. Wanneer je geen recht hebt op verhoogde tegemoetkoming en je koopt je hoorapparaat bij een niet-geconventioneerde audicien heb je recht op een gedeeltelijke tussenkomst.