Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

Terugbetaling ziekenfonds

IVF

Bij ongeveer één op zes van de koppels die zwanger proberen te worden, lukt dat niet via de natuurlijke weg. Gelukkig bestaan er alsmaar meer en betere technieken om de natuur een handje toe te steken. Eén daarvan is In-Vitrofertilisatie (IVF) of proefbuisbevruchting.

Bij IVF worden de eierstokken van de vrouw hormonaal gestimuleerd, zodat er niet één maar gemiddeld tien eicellen kunnen worden geoogst. Daarop worden in een labo de eicellen in contact gebracht met zaadcellen van de man om een bevruchting mogelijk te maken. Uit de bevruchte eicel groeit een embryo dat enkele dagen later in de baarmoeder wordt geplaatst. 

Per poging komt de vrouw zo'n zes tot tien keer op consultatie en is er ongeveer 25 procent kans op een voldragen zwangerschap.

 

Er zijn enkele voorwaarden om een terugbetaling voor een IVF-behandeling te kunnen krijgen:


Goedkeuring adviserend arts ziekenfonds

Hoe kan je een goedkeuring voor een vruchtbaarheidsbehandeling verkrijgen?
  • Ga op consultatie bij een gynaecoloog, verbonden aan een ziekenhuis met een erkend zorgprogramma ‘Reproductieve geneeskunde’.
  • Als je in aanmerking komt, zal de gynaecoloog een aanvraagformulier opstellen.
  • Bezorg dit formulier aan een adviserend arts van OZ501. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal hij zijn toestemming geven voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten en de laboratoriumkosten.
  • Je ontvangt een brief met de beslissing van de adviserend arts.
  • Krijg je een goedkeuring? Laat het goedkeuringsformulier dan door de gynaecoloog vervolledigen tijdens het verloop van de behandeling.

Meer informatie over hoe de aanvraag verloopt, vind je op de pagina aanvraag tot een medisch akkoord.

Terugbetaling geneesmiddelen

De geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen worden onderverdeeld in drie categorieën. Deze kregen de benaming ‘forfaits Medisch Begeleide Voortplanting (MBV)’.
  • MBV 1: geneesmiddelen voor de In-Vitrofertilisatie zelf
  • MBV 2: geneesmiddelen voor eiceldonatie
  • MBV 3: geneesmiddelen voor fertiliteitsbehandelingen (voor intra-uteriene inseminatie of voor de stimulatie van de folliculaire ontwikkeling).

Na goedkeuring door de adviserend arts van je ziekenfonds, komt de ziekteverzekering tegemoet in deze MBV-forfaits en betaal je enkel het remgeld. Per patiënt worden maximum 6 behandelingen terugbetaald.
Forfait Prijs Remgeld (Tarieven sinds 01/10/2013)
Gewoon verzekerden Verzekerde met RVV 
MBV 1 € 920
€ 54,90 € 36,64
MBV 2 € 99
€ 10,60 € 7,10 
MBV 3  € 270
€ 23,10 € 15,24

Terugbetaling laboratoriumkosten

Als je een goedkeuring hebt voor de terugbetaling van de MBV-forfait 1 of 2, moet je voor de labokosten niets betalen. Die worden gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.