Terugbetaling ziekenfonds

Logopedie

Een logopedist kan hulp bieden bij spraakstoornissen, maar ook bij problemen met schrijven of rekenen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen logopedie volgen.
Je kan via de verplichte ziekteverzekering een terugbetaling voor logopedie krijgen als je behandeling door de adviserend arts van het ziekenfonds wordt goedgekeurd. 

Voorwaarden

Om een goedkeuring aan te vragen, moet je enkele belangrijke stappen doorlopen:
  1. Je specialist (bv. kinderarts) vraagt aan de hand van een voorschrift een testing aan bij de logopedist.
  2. Na de testing stelt de logopedist een bilan (logopedisch verslag) op.
  3. Dit bilan wordt voorgelegd aan de specialist. Die maakt een nieuw voorschrift op voor de logopedische behandeling.
  4. De adviserend arts van het ziekenfonds bekijkt het bilan en evalueert elk dossier apart. Op de pagina rond aanvraag tot een medisch akkoord vind je meer informatie over hoe je aanvraag wordt behandeld.
Voldoe je aan alle medische en administratieve voorwaarden? Dan zal de adviserend arts een positief advies geven en krijg je een terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering.

Hoe aanvragen

Voor een eerste aanvraag is het belangrijk onderstaande documenten binnen de 60 dagen na het begin van de behandeling aan je ziekenfonds te bezorgen:
  • het bilan of logopedisch verslag
  • het voorschrift voor de behandeling
  • het RIZIV-aanvraagdocument dat je van de logopedist krijgt

In geval van een verlengingsaanvraag neem je best contact op met je arts.

Negatief advies

Helaas voldoe je niet altijd aan alle voorwaarden om een terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering te krijgen. Op zo’n moment helpt OZ je een handje. Het OZ voordelenpakket bevat namelijk een tegemoetkoming van in totaal max. 154 sessies per persoon, per vijf jaar. De behandeling moet noodzakelijk zijn om strikt medische redenen. Voor deze tegemoetkoming geldt geen leeftijdsgrens.

 

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende verstrekkingen bij de verschillende zorgverleners.

Code Prestatie Je betaalt  Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling
701013 - 701083 Bilanzitting – min. 30 minuten
€ 33,16 € 25,66 € 30,16
702015 – 702085 Evolutiebilan
€ 47,27 € 36,27 € 42,77
711314 Individuele zitting van min. 30 minuten  € 28,33 € 22,83 € 26,33
712611 Individuele zitting van min. 60 minuten
€ 56,89 € 45,89 € 52,39
712412 Collectieve zitting van min. 60 minuten
€ 14,59 € 11,59 € 13,59

Ter informatie:

  • De vermelde bedragen zijn van toepassing vanaf 01/01/2021.
  • De honoraria gelden voor logopedisten die geconventioneerd zijn (dit wil zeggen dat zij zich akkoord verklaard hebben om de tarieven van het RIZIV te respecteren).
  • Klanten met recht op een verhoogde tegemoetkoming krijgen meer terugbetaald.