Terugbetaling ziekenfonds

Terugbetaling orthodontie

De wettelijke ziekteverzekering voorziet 2 tegemoetkomingen voor orthodontie:
 • Vroege orthodontie: voor kinderen jonger dan 9 jaar
 • Klassieke orthodontie: voor jongeren tot en met 21 jaar
De wettelijke ziekteverzekering komt tegemoet in de kosten voor de correctie van: 
 • Frontale en laterale kruisbeten
 • Frontale en laterale dwangbeten
 • De positie van de snijtanden als preventie van anterieure traumata
 • Het ruimtegebrek gedurende de wisselfase
De tegemoetkoming is een forfaitair bedrag. Ongeacht de gebruikte technieken of beugels.
 
Prestatie Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling
Forfait bij het begin van de behandeling € 164,50 € 210,00
Forfait bij het einde van de behandeling € 164,50 € 210,00
Tarieven geldig vanaf 1/1/2019 

Let op, niet-geconventioneerde orthodontisten bepalen zelf hun honorarium.

Hoe aanvragen

Bezorg samen met het getuigschrift voor verstrekte hulp een kennisgeving van de orthodontist (bijlage 60bis) aan je ziekenfonds.

Let op, de kennisgeving – bijlage 60bis – moet OZ vóór de 9e verjaardag van je kind ontvangen.

Voorwaarden

 • OZ501 ontvangt het formulier kennisgeving orthodontie (bijlage 60bis) voor de 9e verjaardag van je kind.
 • Geef melding van de behandeling aan de adviserend arts van je ziekenfonds.

Tot en met 21 jaar voorziet de wettelijke ziekteverzekering een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten voor orthodontie. 

De tegemoetkoming is een forfaitair bedrag. Ongeacht de gebruikte technieken of beugels.

Prestatie normale tegemoetkoming verhoogde tegemoetkoming
Onderzoek vóór een eventuele behandeling
€ 36,50
€ 47,00
Analyse van de gegevens en opmaak behandelingsplan € 28,50
€ 39,00
Forfait voor de beugel (1)
€ 152,00
€ 198,00
Regelmatige behandeling na plaatsing van de beugel (2)
€ 19,00 € 25,50
Controle nadat de beugel is verwijderd (3)
€ 12,50 € 19,00
Tarieven geldig vanaf 1/1/2019

(1) Dit bedrag wordt tweemaal uitbetaald: een eerste keer na de plaatsing van de beugel; een tweede keer na de eerste zes zittingen van regelmatige behandeling (ten vroegste de zesde kalendermaand van behandeling).
(2) Controles na de plaatsing van een beugel worden maximaal 36 keer terugbetaald: max 2 keer per kalendermaand met een maximum van 6 controles per 6 kalendermaanden. Is er een onderbreking van de behandeling van meer dan 6 maand dan moet je dit melden aan je ziekenfonds. Anders is er verder geen tegemoetkoming mogelijk. Je tandarts kan dit melden door gebruik te maken van een specifieke code op je getuigschrift voor verstrekte hulp.
(3) Controles na verwijdering van de beugel worden maximaal 12 keer terugbetaald: 4 keer per kalenderjaar, met maximaal 1 terugbetaling per kalendermaand. 

 

Let op, niet-geconventioneerde orthodontisten bepalen zelf hun honorarium.

Hoe aanvragen

Bezorg samen met het getuigschrift voor verstrekte hulp een kennisgeving van de orthodontist (bijlage 60) aan je ziekenfonds. Deze kennisgeving (bijlage 60) is een aanvraag tot een terugbetaling van een orthodontische behandeling. OZ moet deze vóór de start van de behandeling of samen met het getuigschrift voor verstrekte hulp ontvangen. Daarenboven moet OZ de kennisgeving vóór de 15de verjaardag van je kind ontvangen.

Meer informatie over hoe je aanvraag wordt behandeld vind je op de pagina: aanvraag tot een medisch akkoord.

Voorwaarden

 • OZ501 ontvangt het formulier kennisgeving orthodontie (bijlage 60) voor de 15de verjaardag
 • Geef melding van de behandeling aan de adviserend arts van je ziekenfonds.
 • De behandeling start uiterlijk 24 kalendermaanden na ontvangst van het formulier 'Kennisgeving orthodontie'.


De hierboven omschreven procedures zijn de standaard. In uitzonderlijke gevallen kan daarvan afgeweken worden (bvb. De maximum leeftijd van 21 jaar, de start van de orthodontische behandeling binnen de 24 maanden na ontvangst van de kennisgeving, …). Voor meer info neem contact op met je plaatselijk OZ kantoor.