De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Terugbetaling ziekenfonds

Tandprothesen

Tandprothesen zijn steeds vaker een dagelijks hulpmiddel en geen luxe. Ze worden steeds beter, gebruiksvriendelijker …, maar niet goedkoper.

 

Daarom komt de verplichte ziekteverzekering in een aantal specifieke gevallen tussen voor de aankoop van deze hulpmiddelen. Ben je aangesloten bij Dentalia Plus? Dan kan je hiervoor nog een bijkomende tegemoetkoming ontvangen. 

Voorwaarden

  • Jonger zijn dan 18 jaar

De tegemoetkoming hier is beperkt tot een aantal specifieke aandoeningen.  Een tegemoetkoming is enkel mogelijk na het akkoord van de Technische Tandheelkundige Raad (TTR) van het RIZIV.

Terugbetaling

Het bedrag van de terugbetaling zal bepaald worden door de Technische Tandheelkundige Raad (TTR).
 
Na het plaatsen van de prothese zijn er bijkomend  ook nog tegemoetkomingen mogelijk voor herstellingen van de prothese, bijplaatsen van een tand op een prothese, vervanging van de basis …
 

Hoe aanvragen

De aanvraagprocedure verloopt in verschillende stappen.

Voor de plaatsing van de prothese:
  • Laat je tandarts het aanvraagformulier 57 invullen en bezorg het aan je plaatselijk OZ kantoor.
  • OZ stuurt dit formulier ter goedkeuring door aan de Technische Tandheelkundige Raad (TTR) en brengt je op de hoogte van de beslissing.
Na de plaatsing van de prothese:
  • Bezorg het getuigschrift voor verstrekte hulp aan je OZ kantoor.

Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijn voor de tandprothese is 7 jaar (in bepaalde gevallen, bv. bij groei, is een vroegtijdige hernieuwing mogelijk)


Voorwaarden

  • Ouder zijn dan 50 jaar 
De leeftijdsvoorwaarde vervalt bij bepaalde aandoeningen of behandelingen (bv. wanneer je je tanden moet laten trekken voor een orgaantransplantatie of tandverlies na chemotherapie …)

Terugbetaling

  Gewone regeling Voorkeursregeling
  Met mondzorgtraject * Zonder mondzorgtraject * Met mondzorgtraject * Zonder mondzorgtraject *
Prothese (min. 1 tand tot volledige onder- of bovenprothese)

van € 296,50 tot
€ 472

van € 256 tot
€ 431,50
van € 369 tot
€ 592,50
van € 367 tot
€ 590,50

Tarieven geldig vanaf 01/01/2021

* De terugbetaling varieert naargelang je al dan niet een mondzorgtraject volgt. Concreet betekent dit dat de terugbetaling lager is indien je in het vorige kalenderjaar niet naar de tandarts ging voor een terugbetaalbare prestatie.

Na het plaatsen van de prothese zijn er bijkomend  ook nog tegemoetkomingen mogelijk voor herstellingen van de prothese, bijplaatsen van een tand op een prothese, vervanging van de basis …

 
Hoe aanvragen

Bezorg het getuigschrift voor verstrekte hulp aan je plaatselijk OZ kantoor.

 
Hernieuwingstermijn

De hernieuwingstermijn voor de tandprothese is 7 jaar. 

 
Bijkomende info 

  • Er is geen tegemoetkoming mogelijk wanneer de prothese werd geplaatst door een tandtechnicus. 
  • Er is geen tegemoetkoming mogelijk voor een vast tandprothese of ‘tandbrug'.

Doe de (supplementen)test

Bekijk online of je een supplement hebt betaald bij je tandarts via de tool van Test-Aankoop op www.testaankoop.be/tandarts