OZ voordeel dringend- en niet-dringend ziekenvervoer

Terugbetaling ziekenvervoer

De kosten van dringend ziekenvervoer kan je terugbetaald krijgen via de wettelijke ziekteverzekering en/of via het voordelenpakket van OZ501.

Aan dringend ziekenvervoer hangt een kostenplaatje vast. Daarom bestaat er sinds 1 januari 2009 een tussenkomst in de verplichte ziekteverzekering voor deze vervoerskosten. De vervoerskosten worden terugbetaald aan rechthebbenden die werden vervoerd door een ambulancedienst in het kader van dringende geneeskundige hulpverlening.

De aanvraag voor de terugbetaling moet bij het ziekenfonds worden ingediend aan de hand van een officieel document dat door de ambulancedienst wordt afgeleverd. De tussenkomst is vastgesteld op 50% van de tarieven.

Ben je klant van OZ501? Dan kan je bovenop de terugbetaling in de verplichte ziekteverzekering nog een bijkomende tegemoetkoming krijgen via het voordeel ziekenvervoer.
Voor ziekenvervoer met een niet-dringend karakter voorziet de verplichte ziekteverzekering enkel een beperkte tussenkomst van € 0,25 per km voor vervoer in geval van chemo- en radiumtherapie en nierdialyse. Bij nierdialyse is de tussenkomst bovendien beperkt tot een vergoeding van 30 km per rit.


Gelukkig voorziet OZ501 voor zijn klanten nog extra tegemoetkomingen voor vervoer in andere omstandigheden via het voordeel ziekenvervoer.


Brochures