Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

OZ voordeel dringend- en niet-dringend ziekenvervoer

Terugbetaling ziekenvervoer

Ambulancevervoer na oproep van de dienst 100

Voor elke interventie per ziekenwagen via dienst 100 wordt een standaardforfait van € 61,41 aangerekend. Dit forfait komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verplichte of aanvullende verzekering.

Ambulancevervoer zonder oproep van de dienst 100

In sommige gevallen voorziet OZ een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering. Bekijk hier alle informatie.

Helikoptervervoer na oproep van de dienst 100

Er is voor helikoptervervoer via dienst 100 enkel tegemoetkoming vanuit de verplichte verzekering van 50% mogelijk voor vervoer van:

  • Centre hospitalier universitaire Sart Tilman (Bra-sur-lienne)
  • Algemeen ziekenhuis St. Jan te Brugge

Helikoptervervoer zonder oproep van de dienst 100

Indien je factuur voor helikoptervervoer niet in aanmerking komt voor een terugbetaling binnen de verplichte verzekering voorziet OZ een tegemoetkoming van 50% tot € 1.250 per vervoer voor dringend helikoptervervoer uitgevoerd in België.


Voor ziekenvervoer met een niet-dringend karakter voorziet de verplichte ziekteverzekering enkel een beperkte tussenkomst van € 0,25 per km voor vervoer in geval van chemo- en radiumtherapie en nierdialyse. Bij nierdialyse is de tussenkomst bovendien beperkt tot een vergoeding van 30 km per rit.


Gelukkig voorziet OZ501 voor zijn klanten nog extra tegemoetkomingen voor vervoer in andere omstandigheden via het voordeel ziekenvervoer.


Brochures