OZ jouw onafhankelijk gezondheidsfonds

Arbeidsongeschiktheid

Wie arbeidsongeschikt is, kan rekenen op een ziekte-uitkering van het ziekenfonds. Je moet wel enkele formaliteiten vervullen.

Ziekte, een ongeval, een heelkundige ingreep... het kan iedereen overkomen. Wie niet meer kan werken, wordt arbeidsongeschikt. Een vervangingsinkomen en andere voorzieningen helpen je die moeilijke periode te overbruggen.

Wie verwittigen

Je bent werknemer en je wordt arbeidsongeschikt? Verwittig zo snel mogelijk:
  • Je werkgever. Je werkgever mag controleren of je wel degelijk arbeidsongeschikt bent. Wat zijn je rechten? Wat zijn je plichten?
  • Het ziekenfonds. Wat zijn de gevolgen van een laattijdige aangifte?

Download en druk het document om je arbeidsongeschiktheid aan te geven hier af. Je kan dit document ook in je online kantoor aanvragen.


Uitkering

Als gevolg van een verblijf in het ziekenhuis of een aanslepende ziekte kan je niet meer werken of ben je niet in staat om werk te zoeken.
Krijg je een erkenning arbeidsongeschiktheid? In dat geval wordt je inkomen vervangen door een uitkering arbeidongeschiktheid, betaald door het ziekenfonds.
Sleept je arbeidsongeschiktheid langer dan 1 jaar aan? In dat geval krijg je het statuut van invalide en een invaliditeitsuitkering.

Terug aan de slag

Het gaat al stukken beter en je bent klaar om terug aan de slag te gaan. Maar eerst moet je nog een aantal administratieve formaliteiten in orde brengen.

Nog niet in topvorm? In dat geval is een gedeeltelijke werkhervatting misschien wel iets voor jou.
Was je arbeidsongeschikt en schrijf je je nu in bij de werkloosheidskas? Dan heb je het attest C6 nodig om je in te schrijven bij je werkloosheidskas. Vraag het aan bij je ziekenfonds.
Download en druk het document 'Arbeidsongeschiktheid werkhervatting'  af om je werkhervatting aan te geven. Je kan dit document ook in je online kantoor aanvragen.

Zelfstandigen

De sociale zekerheid voor zelfstandigen zit een beetje anders in elkaar, ook inzake arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.
Arbeidsongeschikt als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte
Het systeem van de uitkering voor arbeidsongeschiktheid is in dat geval niet van toepassing. Er bestaan andere uitkeringen.

Brochures