Gezondheid

Zorgbudget voor personen met een handicap

Het zorgbudget voor personen met een handicap is een tegemoetkoming van € 300 per maand voor personen met een erkende handicap en een vastgestelde ondersteuningsnood. Dit bedrag is niet belastbaar en vrij besteedbaar.
Voor dit zorgbudget kan je zelf geen aanvraag doen. De zorgkas van OZ zal je contacteren als je in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming.

Om in aanmerking te komen voor een zorgbudget voor personen met een handicap moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • aangesloten zijn bij een zorgkas
  • legaal in België verblijven
  • de afgelopen 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel gewoond hebben ofwel onderbroken sociaal verzekerd geweest zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) (inclusief Wallonië), ofwel een combinatie van beiden
  • op het moment van een indicatiestelling door het VAPH, jonger zijn dan 65 jaar (dit wordt door het VAPH gecontroleerd)

Volgende doelgroepen komen in aanmerking voor dit zorgbudget:

  • meerderjarigen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg
  • kinderen en jongeren tot 21 jaar met een handicap die een erkende aanvraag hebben voor jeugdhulp
  • kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met een handicap, waarbij de handicap is erkend door de FOD Sociale Zekerheid en onder bepaalde voorwaarden.

Meer informatie nodig? Neem contact op met je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn/haar gegevens in Mijn OZ.