Gezondheid

Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen voor wie langdurige zorg en ondersteuning nodig heeft. 

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een pakket van tegemoetkomingen voor mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben omwille van ziekte, ouderdom of een beperking. Het doel is het leven van de zorgbehoevende Vlaming een stuk te vergemakkelijken.

Momenteel bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming uit 4 tegemoetkomingen:

In de toekomst zal de Vlaamse Sociale Bescherming nog meer uitbreiden Wij houden je bij OZ graag op de hoogte van alle uitbreidingen.

Meer weten? Neem een kijkje op vlaamsesocialebescherming.be. Alle info over zorgbudgetten buiten Vlaanderen vind je op aviq.be (Wallonië), iriscare.brussels (Brussel) en selbstbestimmt.be (Duitstalige Gemeenschap).


De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering van de Vlaamse Overheid voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar:

 • wie in Vlaanderen woont of komt wonen, is verplicht aan te sluiten als hij of zij ouder is dan 25 jaar (aansluiting in het jaar dat je 26 wordt).
 • wie in Brussel woont, kan zich vrijwilllig aansluiten. 
 • wie in Wallonië of het buitenland woont, kan zich niet aansluiten.

Hierop zijn er enkele uitzonderingen. De meest voorkomende zijn:

 • wie in Vlaanderen woont maar in het buitenland sociaal verzekerd is (bv. door job of pensioen in het buitenland) kan zich vrijwillig aansluiten.
 • wie buiten Vlaanderen woont maar in Vlaanderen sociaal verzekerd is (bv. door job of pensioen in Vlaanderen) is verplicht aan te sluiten.
 • wie buiten Vlaanderen/Brussel woont maar in Brussel sociaal verzekerd is (bv. door job of pensioen in Brussel) kan zich vrijwillig aansluiten.

De zorgpremie wordt geïnd door de zorgkas waarbij je bent aangesloten.


Een zorgkas staat in voor de dagelijkse werking van de Vlaamse Sociale Bescherming door:

 • aansluitingen te regelen,
 • zorgpremies te innen;
 • advies en begeleiding te geven bij aanvragen,
 • aanvragen te verwerken en onderzoeken,
 • zorgbudgetten uit te betalen.

Er zijn 6 erkende zorgkassen. 5 daarvan zijn verbonden aan de ziekenfondsen, de 6de is van de Vlaamse Overheid.


Aansluiten

Aansluiten Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming is verplicht voor iedereen vanaf 26 jaar. Maar je hoeft hier zelf niets voor te doen. Ben je klant bij OZ? Dan sluiten wij je automatisch aan bij onze zorgkas als je 26 wordt.

Premie

Je betaalt een jaarlijkse zorgpremie (€ 54 voor 2021). Die premie wordt door de overheid bepaald en is voor elke zorgkas gelijk.

Let op: de zorgpremie is verplicht. Mis je 2 volledige of gedeeltelijke betalingen? Dan riskeer je een boete van € 250 bovenop de verschuldigde bedragen. Meer info vind je op de website van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Overstappen

Aansluiten bij de zorgkas van je ziekenfonds heeft heel wat voordelen. Vragen over tegemoetkomingen van je ziekenfonds en of je ze kan combineren met het zorgbudget? Jouw OZ klantenadviseur klaart het allemaal meteen voor je uit. 2 fondsen, 1 aanspreekpunt. Da’s eenvoudig.

Ben je aangesloten bij een andere zorgkas? Overstappen is heel eenvoudig.
Vul online het formulier in of download het 'Aanvraagdocument tot verandering van de zorgkas' en stuur dit ingevuld door naar info@oz.be of breng het binnen in een kantoor. Wij regelen je overstap vanaf 1 januari volgend op het jaar van je aanvraag.


Momenteel zijn er 4 tegemoetkomingen.

Tegemoetkoming Bedrag  Aanvraagprocedure
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden € 130 per maand Via aanvraagformulier
Zorgbudget voor personen met een handicap € 300 per maand  Geen aanvraag mogelijk (automatisch)
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood Bedrag afhankelijk van verschillende factoren, maximaal € 594/maand

Via www.vlaamsesocialebescherming.be/ezoz

Tegemoetkoming mobiliteitshulmiddelen Bedrag afhankelijk van het mobiliteitshulpmiddel Op vertoon van een medisch voorschrift van de huisarts bij een erkende bandagist

Deze pagina's bevatten enkel de meest frequente informatie rond de Vlaamse Sociale Bescherming. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de zorgkas of surf naar www.vlaamsesocialebescherming.be