Vanwege de coronamaatregelen wijzigt de werking van onze kantoren. Bekijk onze kantorenzoeker om te zien waar je terecht kan.
Gezondheid

Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen voor wie langdurige zorg en ondersteuning nodig heeft. 

De Vlaamse sociale bescherming is een pakket van tegemoetkomingen voor mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben omwille van ziekte, ouderdom of een beperking. Het doel is het leven van de zorgbehoevende Vlaming een stuk te vergemakkelijken.

Momenteel bestaat de Vlaamse sociale bescherming uit 3 types zorgbudgetten:

In de toekomst zal de Vlaamse sociale bescherming nog meer uitbreiden. In 2019 wordt hier een budget voor woonzorgcentra opgenomen, net zoals de terugbetaling voor mobiliteitshulpmiddelen zoals een rolstoel, rollator of scooter. Wij houden je bij OZ graag op de hoogte van alle uitbreidingen. 

Meer weten? Neem een kijkje op www.vlaamsesocialebescherming.be


De Vlaamse sociale bescherming is een verplichte verzekering van de Vlaamse Overheid voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar:

  • wie in Vlaanderen woont of komt wonen, is verplicht aan te sluiten als hij of zij ouder is dan 25 jaar (aansluiting in het jaar dat je 26 wordt).
  • wie in Brussel woont, kan zich vrijwilllig aansluiten. 
  • wie in Wallonië of het buitenland woont, kan zich niet aansluiten.

De zorgpremie wordt geïnd door de zorgkas waarbij je bent aangesloten.


Een zorgkas staat in voor de dagelijkse werking van de Vlaamse sociale bescherming door:

  • aansluitingen te regelen
  • zorgpremies te innen
  • advies te geven voor de aanvragen en deze te begeleiden
  • de aanvragen te verwerken en ze te onderzoeken
  • de zorgbudgetten uit te betalen

Er zijn 6 erkende zorgkassen:

  • 5 zijn verbonden aan de ziekenfondsen
  • ook de Vlaamse Overheid heeft haar eigen zorgkas

Waarom aansluiten bij de zorgkas van de onafhankelijke ziekenfondsen via OZ?

We houden je steeds op de hoogte van wijzigingen aan de Vlaamse sociale bescherming. Zo mis je geen informatie. Voor deze dienstverlening rekenen we je niets extra aan. Je krijgt dus heel wat meer dan bij de Vlaamse zorgkas voor dezelfde zorgpremie.

Hoe aansluiten bij onze zorgkas

Als je klant bent bij OZ dan zorgen wij ervoor dat je vanaf het jaar waarin je 26 wordt automatisch wordt aangesloten bij onze zorgkas. We sturen je dan een betalingsverzoek om de zorgpremie te betalen. Wanneer je deze betaald hebt, ben je meteen aangesloten.

Ben je aangesloten bij een andere zorgkas? Overstappen is heel eenvoudig. Je vult dan gewoon het 'Aanvraagdocument tot verandering van de zorgkas' in en bezorgt het aan ons. Wij regelen je overstap dan voor jou en vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar start je aansluiting bij onze zorgkas. Om aan te sluiten bij onze zorgkas moet je wel aangesloten zijn bij ons.


Je aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming is verplicht voor elke inwoner van Vlaanderen die ouder is dan 25 jaar. De zorgpremie bedraagt in 2021 € 54. Wie op 1 januari van het jaar ervoor een verhoogde tegemoetkoming had, betaalt € 27. Dankzij deze premie is elke Vlaming extra sociaal verzekerd.

De zorgpremie moet jaarlijks worden betaald tegen 30 april. Je krijgt je betalingsverzoek in maart. Betaal je met domiciliëring, dan gebeurt de afhouding ook in maart.

Doordat de aansluiting verplicht is, zijn er sancties wanneer je niet betaalt. Als je drie keer, dit hoeft niet noodzakelijk opeenvolgend te zijn, de zorgpremie niet of slechts gedeeltelijk betaalt, dan riskeer je een boete van € 250. Je moet daarnaast dan ook nog de verschuldigde zorgpremies betalen.

Ga je niet akkoord met de boete? Dan kan je een bezwaar indienen bij het Agentschap Vlaamse sociale bescherming. De procedure hierdoor vind je terug op hun website.

 


Momenteel zijn er drie tegemoetkomingen.

Tegemoetkoming Bedrag  Aanvraagprocedure
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden € 130 per maand Via aanvraagformulier
Zorgbudget voor personen met een handicap € 300 per maand  Geen aanvraag mogelijk (automatisch)
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood Bedrag afhankelijk van verschillende factoren, maximaal € 594/maand Via www.vlaamsesocialebescherming.be/ezoz

Deze pagina's bevatten enkel de meest frequente informatie rond de Vlaamse sociale bescherming. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de zorgkas of surf naar www.vlaamsesocialebescherming.be