OZ jouw onafhankelijk gezondheidsfonds

Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen voor wie langdurige zorg en ondersteuning nodig heeft. 

De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering van de Vlaamse Overheid voor elke Vlaming vanaf het jaar waarin hij 26 jaar wordt. De bijdrage is € 50 (of € 25 voor iemand met Verhoogde Tegemoetkoming) en wordt jaarlijks geïnd door de Zorgkas waarbij je bent aangesloten.

Dankzij die solidaire bijdrage is elke Vlaming extra sociaal verzekerd.

De Vlaamse Sociale Bescherming is een bijkomende laag bovenop de federale sociale zekerheid. Momenteel zijn er 3 tegemoetkomingen opgenomen:

  • de bestaande Vlaamse zorgverzekering
  • de tegemoetkoming hulp aan bejaarden
  • het nieuwe basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap.

Dankzij deze 3 tegemoetkomingen zullen bijna 350.000 mensen financieel bijgestaan worden in hun zorgnood. Jaarlijks gaat het om een totaalbedrag van meer dan € 700 miljoen.

De 3 verschillende tegemoetkomingen zijn vrij te spenderen en niet belastbaar. Wie recht heeft op de tegemoetkoming, moet dus niet aantonen waar die tegemoetkoming exact voor wordt gebruikt.

Meer info

 

Neem een kijkje op www.vlaamsesocialebescherming.be


Tegemoetkoming Bedrag  Startdatum Aanvraagprocedure
Zorgverzekering (ZVZ) € 130 per maand Bestaat al langer Via aanvraagformulier
Basisondersteuningsbudget (BOB) € 300 per maand  01/09/2016 Geen aanvraag mogelijk (automatisch)
Persoonsvolgend Budget (PVB) van € 10.000 tot € 85.000 01/09/2016 Aanvraagprocedure via VAPH of via overgangsmaatregel
Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) Bedrag afhankelijk van medische inschaling en inkomstenonderzoek Bestaat al bij FOD en vanaf 1/01/2017 bij de zorgkassen Via handiweb tot 31/12/2016 en vanaf 01/01/2017 via www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab

Meer info?

Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.