Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen voor wie langdurige zorg en ondersteuning nodig heeft. 

De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering van de Vlaamse Overheid voor elke Vlaming vanaf het jaar waarin hij 26 jaar wordt. De bijdrage is € 50 (of € 25 voor iemand met Verhoogde Tegemoetkoming) en wordt jaarlijks geïnd door de Zorgkas waarbij je bent aangesloten.

Dankzij die solidaire bijdrage is elke Vlaming extra sociaal verzekerd.

De Vlaamse Sociale Bescherming is een bijkomende laag bovenop de federale sociale zekerheid. Momenteel zijn er 3 tegemoetkomingen opgenomen:

  • de bestaande Vlaamse zorgverzekering
  • de tegemoetkoming hulp aan bejaarden
  • het nieuwe basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap.

Dankzij deze 3 tegemoetkomingen zullen bijna 350.000 mensen financieel bijgestaan worden in hun zorgnood. Jaarlijks gaat het om een totaalbedrag van meer dan € 700 miljoen.

De 3 verschillende tegemoetkomingen zijn vrij te spenderen en niet belastbaar. Wie recht heeft op de tegemoetkoming, moet dus niet aantonen waar die tegemoetkoming exact voor wordt gebruikt.

Meer info

 

Neem een kijkje op www.vlaamsesocialebescherming.be


Tegemoetkoming Bedrag  Startdatum Aanvraagprocedure
Zorgverzekering (ZVZ) € 130 per maand Bestaat al langer Via aanvraagformulier
Basisondersteuningsbudget (BOB) € 300 per maand  01/09/2016 Geen aanvraag mogelijk (automatisch)
Persoonsvolgend Budget (PVB) van € 10.000 tot € 85.000 01/09/2016 Aanvraagprocedure via VAPH of via overgangsmaatregel
Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) Bedrag afhankelijk van medische inschaling en inkomstenonderzoek Bestaat al bij FOD en vanaf 1/01/2017 bij de zorgkassen Via handiweb tot 31/12/2016 en vanaf 01/01/2017 via www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab

Meer info?

Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.


Wat is de Vlaamse Sociale Bescherming?

De Vlaamse Sociale Bescherming is een pakket van tegemoetkomingen voor mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben door ziekte, ouderdom of handicap. Het doel is om het leven van de zorgbehoevende Vlaming een stuk te vergemakkelijken.

Om dit mogelijk te maken, draagt elke inwoner van Vlaanderen, ouder dan 25 jaar, hieraan bij.

Dankzij jouw jaarlijkse bijdrage van € 50 (of € 25 als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming) help jij om zorg voor iedereen betaalbaar te houden.  

Welke tegemoetkomingen voorziet de Vlaamse Sociale Bescherming?

  • Vlaamse zorgverzekering: als je langdurig zwaar zorgbehoevend bent, kan je van je zorgkas een vast bedrag van € 130 per maand krijgen. 
  • Basisondersteuningsbudget (BOB): je kan van je zorgkas een vast bedrag van € 300 per maand krijgen als je een handicap hebt en aan de voorwaarden voldoet.
  • Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB): Ben je ouder dan 65 en heb je een beperkt inkomen? Dan kan je een tegemoetkoming van je zorgkas ontvangen. Het bedrag is afhankelijk van je inkomen en dus voor iedereen anders. 
    De VSB wordt de komende jaren nog verder uitgebreid met extra tegemoetkoming, zoals financiering van mobiliteitshulpmiddelen, thuiszorg, ouderenzorg, revalidatie en geestelijke gezondheidszorg.

Voor wie?

De Vlaamse Sociale Bescherming is een door de Vlaamse overheid verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar.
Waar kan ik aansluiten?

Om aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming moet je klant worden bij een van de erkende zorgkassen in Vlaanderen. Je hebt twee mogelijkheden:

  • De zorgkas van je ziekenfonds
  • De Vlaamse zorgkas

Waarom zou ik aansluiten bij de zorgkas van OZ?  Ik ben tevreden over mijn aansluiting bij de Vlaamse zorgkas.

Wij, bij OZ, kennen je dossier. Je persoonlijke klantenadviseur kan je proactief en met kennis van zaken bijstaan in al je zorgvragen.

Heeft je zorgnood een gespecialiseerde aanpak nodig of heb je behoefte aan intensieve begeleiding of ondersteuning? Dan kan je rekenen op de ondersteuning van onze sociale dienst. 

Wij houden je ook op de hoogte van wijzigingen in de Vlaamse Sociale Bescherming. Zo mis je geen enkele informatie.
Voor deze dienstverlening rekenen we je niets extra aan. Je krijgt dus heel wat meer voor dezelfde bijdrage als bij de Vlaamse zorgkas.

Ik ben nu aangesloten bij de Vlaamse zorgkas.  Hoe kan ik mijn aansluiting daar stopzetten?

Aansluiten bij onze zorgkas is heel eenvoudig. Je hoeft enkel een aansluitingsformulier te ondertekenen. Je aansluiting bij de Vlaamse zorgkas stopt dan automatisch op het einde van het lopende jaar.

Op 1 januari van het volgende kalenderjaar start dan je aansluiting bij de zorgkas van OZ. Je betaalt vanaf dan je jaarlijkse bijdrage aan OZ.

Ik ben nu aangesloten bij de Vlaamse zorgkas en heb mijn bijdrage voor dit jaar al betaald.

Dat is geen probleem. Je blijft sowieso aangesloten bij de Vlaamse zorgkas tot het einde van het lopende jaar. Als je beslist om de overstap te maken naar de zorgkas van OZ dan gaat dit in vanaf 1 januari. Wij vragen in maart je bijdrage voor het nieuwe jaar op.

Hoeveel betaal ik?

De Vlaamse overheid bepaalt de jaarlijkse bijdrage. Deze bedraagt € 50 euro voor 2018. Als je op 1 januari 2017 recht had op de verhoogde tegemoetkoming betaal je in 2018 € 25.

Je mag in maart van ons een factuur of domiciliëring verwachten.

Ik ontvang momenteel een tegemoetkoming vanuit de Vlaamse Sociale Bescherming (zorgverzekering, BOB, THAB). Kan ik dan ook overstappen?

Je kan zonder problemen overstappen. Het volstaat om ons het aansluitingsformulier te bezorgen (elektronisch of op papier). Wij regelen alles voor jou en je zal zonder onderbreking je tegemoetkoming blijven ontvangen volgens het akkoord dat je hebt bij de Vlaamse zorgkas.