Gezondheid

Tegemoetkoming Mobiliteitshulpmiddelen

Via je zorgkas krijg je een tegemoetkoming voor de aankoop of de huur van een mobiliteitshulpmiddel. Je kan enkel een mobiliteitshulpmiddel huren als je in een WZC verblijft, nog thuis woont maar ouder bent dan 85 jaar of een snel-degeneratieve-aandoening hebt.

Als je een mobiliteitshulpmiddel wil aanvragen, moet je bij je arts een medisch voorschrift vragen. Met dit voorschrift ga je naar een erkende bandagist die een motiveringsrapport voor je opmaakt. Daarna bezorgt je bandagist alle documenten digitaal aan de zorgkas. Het dossier wordt dan voorgelegd aan de zorgkassencommissie die een beslissing maakt over jouw dossier. Deze beslissing krijg je per post.


Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas om de tegemoetkoming te krijgen. De medische en fysieke voorwaarden om in aanmerking te komen zijn afhankelijk van het type mobiliteitshulpmiddel.