OZ jouw onafhankelijk gezondheidsfonds

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Wie ouder is dan 65 en minder zelfredzaam is, kan een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen. 

Het bedrag hiervan varieert naargelang:

  • De mate van zelfredzaamheid
  • De gezinssamenstelling
  • De inkomsten (inclusief die van de persoon waarmee je samenwoont)

Hoe aanvragen

Een THAB vraag je aan via de website van Handiweb tot 31/12/2016 en via www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab vanaf 01/01/2017. De verwerking van de aanvraag, de medische inschaling en de uitbetalingen gebeurt momenteel nog door de FOD Sociale Zekerheid.

Vanaf 1 januari 2017 wordt deze tegemoetkoming overgeheveld naar Vlaanderen en zullen de zorgkassen de dossiers behandelen en de tegemoetkoming uitbetalen.