Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Wie ouder is dan 65 en minder zelfredzaam is, kan een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen. 

Het bedrag hiervan varieert naargelang:

  • De mate van zelfredzaamheid
  • De gezinssamenstelling
  • De inkomsten (inclusief die van de persoon waarmee je samenwoont)

Hoe aanvragen

Een THAB vraag je aan via de website van Handiweb tot 31/12/2016 en via www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab vanaf 01/01/2017. De verwerking van de aanvraag, de medische inschaling en de uitbetalingen gebeurt momenteel nog door de FOD Sociale Zekerheid.

Vanaf 1 januari 2017 wordt deze tegemoetkoming overgeheveld naar Vlaanderen en zullen de zorgkassen de dossiers behandelen en de tegemoetkoming uitbetalen.