zorgbudget voor mensen met een handicap

Dankzij het zorgbudget voor mensen met een handicap kan je een tegemoetkoming krijgen. Wat houdt dit precies in?

Wat

Het zorgbudget voor mensen met een handicap is een tegemoetkoming voor personen met een erkende handicap en vastgestelde ondersteuningsnood. Het gaat hier om een maandelijks forfait van € 300. De tegemoetkoming kan je vrij besteden.

Wie

Deze tegemoetkoming maakt deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. Die is verplicht voor iedereen 26 jaar of ouder is en in Vlaanderen woont. Inwoners van de tweetalige regio Brussel-Hoofdstad kunnen eveneens aansluiten op vrijwillige basis.

Tegemoetkoming

Het zorgbudget voor mensen met een handicap richt zich tot een bepaalde groep mensen. De zorgkas contacteert je als je hiervoor in aanmerking komt. Je hoeft dus zelf niets te ondernemen.