Gezondheid

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Als je ouder bent dan 65, zorgbehoevend bent en een beperkt inkomen hebt, dan kan je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen. Hoeveel tegemoetkoming je krijgt, hangt af van je inkomen en de mate van de graad van zelfredzaamheid. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 606/maand. Dit bedrag is niet belastbaar en mag vrij besteed worden.

Een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je enkel online indienen via www.vlaamsesocialebescherming.be/ezoz.

Je vult bij de aanvraag de vragenlijst in. Die bezorgt de zorgkas de nodige informatie om een beslissing te kunnen nemen. Om een aanvraag te kunnen indienen, heb je een token of elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer nodig én de pincode van je eID.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op van 8u30 tot 17u30 op het nummer 03 201 85 55.


Om in aanmerking te komen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je moet minimaal 65 jaar zijn. De aanvraag kan ten vroegste gebeuren op je 65ste verjaardag
 • je zorgnood moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD). Je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van je zorgnood op het dagelijks leven weer)
 • je moet aangesloten zijn bij een zorgkas
 • je moet de afgelopen 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel gewoond hebben ofwel onderbroken sociaal verzekerd geweest zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) (inclusief Wallonië), ofwel een combinatie van beiden
 • je inkomen of dat van je partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt hierbij rekening gehouden met: 
  • het pensioen
  • de beroepsinkomsten
  • het vervangingsinkomen
  • de spaargelden
  • de beleggingen
  • de eigendommen (huis, bouwgrond, weiland ...)
  • de verkoop of schenking van eigendommen
  • ...