Gezondheid

Zorgbudget voor personen met een handicap

Het zorgbudget voor personen met een handicap is een tegemoetkoming van € 300 per maand voor personen met een erkende handicap en een vastgestelde ondersteuningsnood. Dit bedrag is niet belastbaar en vrij besteedbaar.
Voor dit zorgbudget kan je zelf geen aanvraag doen. De zorgkas van OZ zal je contacteren als je in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming.

Om in aanmerking te komen voor een zorgbudget voor personen met een handicap moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • aangesloten zijn bij een zorgkas
  • legaal in België verblijven
  • de afgelopen 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel gewoond hebben ofwel onderbroken sociaal verzekerd geweest zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) (inclusief Wallonië), ofwel een combinatie van beiden
  • op het moment van een indicatiestelling door het VAPH, jonger zijn dan 65 jaar (dit wordt door het VAPH gecontroleerd)

Vanaf 1 januari 2021 kunnen enkel deze groepen het zorgbudget nieuw toegekend krijgen:

  • Kinderen en jongvolwassenen met minstens 12 punten op de schaal voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (of verhoogde kinderbijslag);
  • Personen die beroep doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, en die vrijwillig overstappen naar een zorgbudget voor mensen met een handicap.
  • Bepaalde groepen kregen het zorgbudget voor mensen met een handicap al eerder toegekend. Deze mensen behouden hun zorgbudget, zolang ze voldoen aan de voorwaarden van de groep waartoe ze behoren.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op van 8u30 tot 17u30 op het nummer 03 201 85 55.