Gezondheid

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Ben je aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming én ernstig én langdurig zorgbehoevend? Dan kan je maandelijks een zorgbudget van € 130 krijgen voor niet-medische kosten. Dit is het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit budget is trouwens niet belastbaar.

Er bestaan twee verschillende zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden:

 • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg: voor klanten die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of een professioneel iemand of voor zij die in een serviceflat verblijven.
 • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij residentiële zorg: voor klanten die in een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven.

Toekenning van het zorgbudget via een aanvraagformulier

Als er geen automatische toekenning van het zorgbudget kan gebeuren, dan moet je een ingevuld aanvraagformulier indienen om het zorgbudget te kunnen ontvangen.

De twee soorten zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden hebben elk een eigen formulier:

Automatische toekenning van het zorgbudget

De toekenning kan automatisch gebeuren bij zorgbehoevenden die voldoen aan een van volgende voorwaarden:

 • de zorgbehoevende heeft minstens een score van 35 op de BEL-profielschaal, wanneer hij/zij een beroep doet op een erkende dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg, of op een erkende dienst voor logistieke hulp
 • de zorgbehoevende heeft minstens een score van 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid en dit met oog op onderzoek naar een integratietegemoetkoming en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
 • de zorgbehoevende heeft een zorgtoeslag uit het groeipakket op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit pijlers P1,P2 en P3)

De zorgbehoevende kan het zorgbudget verkrijgen vanaf de eerste dag na de vierde maand na de datum waarop de BEL-schaal werd afgenomen. Of de eerste dag van de vierde maand na de begindatum van het attest dat de zorgbehoevende verkrijgt. Bij goedkeuring volgt de uitbetaling ook tijdens de vierde maand na de aanvraag.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op van 8u30 tot 17u30 op het nummer 03 201 85 55.


Om een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden te kunnen aanvragen, moet je op het moment van de aanvraag voldoen aan volgende voorwaarden:

 • ernstig en langdurig zorgbehoevend zijn
 • op dit moment in Vlaanderen of Brussel wonen
 • de afgelopen 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel gewoond hebben ofwel onderbroken sociaal verzekerd geweest zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) (inclusief Wallonië), ofwel een combinatie van beiden
 • aangesloten zijn bij een zorgkas
 • geen aanvraag ingediend hebben bij een andere zorgkas
 • voor residentiële zorg: effectief verblijven in een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis
 • als er voor een -18-jarige een aanvraag wordt ingediend, moet minstens een van beide ouders aangesloten zijn bij de zorgkas