Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Dankzij het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden kan je een tussenkomst krijgen voor niet-medische kosten. Wat houdt dit precies in?

Wat

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een tegemoetkoming voor mensen die zwaar zorgbehoevend zijn of in een rustoord verblijven. Ze biedt een maandelijkse financiële tussenkomst van € 130 voor niet-medische kosten.

Wie

Deze tegemoetkoming maakt deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. Die is verplicht voor iedereen 26 jaar of ouder is en in Vlaanderen woont. Inwoners van de tweetalige regio Brussel-Hoofdstad kunnen eveneens aansluiten op vrijwillige basis. 

Tegemoetkoming

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden richt zich tot een bepaalde groep mensen. Om een tegemoetkoming te krijgen, moeten die mensen een aanvraag indienen. Voor meer info kan je altijd terecht bij OZ Sociale dienst.