Wat doet een zorgkas?

Een zorgkas staat in voor de dagelijkse werking van de Vlaamse Sociale Bescherming:

  • Aansluitingen regelen
  • Bijdragen innen
  • Aanvragen om tegemoetkomingen verwerken
  • Tegemoetkomingen uitbetalen

Er zijn 6 erkende zorgkassen:

  • 5 zijn verbonden aan de ziekenfondsen
  • Ook de Vlaamse Overheid heeft haar eigen zorgkas

Het is handig om aan te sluiten bij de zorgkas van jouw ziekenfonds, want zo centraliseer je alles:

  • één aanspreekpunt voor zowel het ziekenfonds als de zorgkas
  • Sociale dienstverlening voor wie een tegemoetkoming nodig heeft

Hoe aansluiten bij de zorgkas

Om je in te schrijven bij de zorgverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, vul je het 'Aanvraagdocument tot verandering van de zorgkas' in en bezorg je het aan je plaatselijk OZ kantoor. De aansluiting bij een zorgkas is aan welbepaalde regels gebonden, waaronder het betalen van een bijdrage.