De zorgverzekering

Dankzij de zorgverzekering kan je een tussenkomst krijgen voor niet-medische kosten. Wat houdt deze verzekering precies in?

Wat

De zorgverzekering is een verzekering voor mensen die zwaar zorgbehoevend zijn of in een rustoord verblijven. Ze biedt een maandelijkse financiële tussenkomst van € 130 voor niet-medische kosten.

Wie

Deze verzekering is verplicht voor iedereen die 26 jaar of ouder is en in Vlaanderen woont. Inwoners van de tweetalige regio Brussel-Hoofdstad kunnen eveneens aansluiten.

Aansluiting

Om je in te schrijven bij de zorgverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, vul je het 'Aanvraagdocument tot Verandering van Zorgkas' in en bezorg je het aan je plaatselijk OZ kantoor.

De aansluiting bij een zorgkas is aan welbepaalde regels gebonden, waaronder het betalen van een bijdrage.

Tarieven

Je betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 50.

Als je recht hebt op de verhoogde terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering, betaal je slechts € 25. Dat geldt voor:

  • de WIGW’s (weduwen, wezen, invaliden en gepensioneerden van wie het inkomen een bepaalde inkomensgrens niet overschrijdt) en hun personen ten laste;
  • gerechtigden op een leefloon en hun personen ten laste;
  • gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen en hun personen ten laste;
  • mindervaliden met een tegemoetkoming voor personen met een handicap en hun personen ten laste;
  • gezinshoofden en alleenstaanden, ouder dan 50 jaar, meer dan 1 jaar werkloos met een werkloosheidsvergoeding, en van wie het inkomen een bepaalde inkomensgrens niet overschrijdt, en hun personen ten laste;
  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering op basis van het OMNIO-statuut. Dat zijn personen van wie het bruto belastbaar gezinsinkomen beperkt is.

Tegemoetkoming

De zorgverzekering richt zich tot een bepaalde groep mensen. Om een tegemoetkoming te krijgen, moeten die mensen een aanvraag indienen. 
Voor meer info kan je altijd terecht bij OZ Sociale dienst.

Verzorging

De zorgverzekering betaalt een tegemoetkoming in de kosten voor niet-medische verzorging.